Ośrodek trzeźwości
Ośrodek Terapii
Uzależnień
Twoja droga do trzeźwości, zaczyna się w miejscu,
w którym właśnie jesteś.

Odwyk narkotykowy dla nieletnich – jak to wygląda?

odwyk dla nieletnich

Problem uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży jest bardzo poważny. Doprowadza do ciężkich zaburzeń psychicznych i problemów zdrowotnych, a nierzadko ostrych zatruć organizmu i zgonów. Badania wskazują, że coraz więcej nieletnich eksperymentuje z nielegalnymi substancjami, najczęściej sięgając po marihuanę i haszysz. Niemal 54% badanych uczniów zadeklarowało, że zna przynajmniej jedną osobę w swoim środowisku, która zażywa narkotyki lub środki odurzające. To bardzo niebezpieczne zjawisko, któremu powinni przeciwdziałać zarówno nauczyciele, jak również rodzice i bliscy. (więcej…)

Kto może skorzystać z pomocy ośrodka leczenia uzależnień

leczenie uzależnienia

Ośrodek leczenia uzależnień oferuje kompleksowe usługi dla pacjentów, którzy zmagają się z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków czy leków. Wyspecjalizowane placówki zapewniają pomoc nie tylko chorym, ale także ich rodzinom i osobom współuzależnionym. Najważniejszym aktem prawnym, organizującym system lecznictwa odwykowego w Polsce jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu, oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi. (więcej…)

Jak wygląda pobyt w ośrodku odwykowym?

ośrodek odwykowy

Ośrodek odwykowy to placówka, w której przeprowadzanie jest leczenie pacjentów uzależnionych od alkoholu, leków czy narkotyków. Celem pobytu w ośrodku odwykowym jest zaprzestanie przez pacjenta przyjmowania środków odurzających i psychoaktywnych, ale nie tylko. Ośrodki odwykowe pełnią także rolę edukacyjną i socjalizacyjną, ucząc zdrowych modeli zachowań i przywracają jednostkę do życia społecznego. W leczeniu odwykowym stosuje się terapię indywidualną oraz grupową, wykorzystując podejście behawiorystyczne. Poniższy wpis krótko odpowie na pytanie, jak wygląda pobyt na odwyku od alkoholu. (więcej…)

Aktualności

Wykonanie: dobre piksele