Ośrodek trzeźwości
Ośrodek Terapii
Uzależnień
Twoja droga do trzeźwości, zaczyna się w miejscu,
w którym właśnie jesteś.

Czy spotkania AA to skuteczna metoda leczenia alkoholizmu?

spotkanie AA

Wspólnota Anonimowych Alkoholików, czyli AA, to jedna z najbardziej rozpowszechnionych na całym świecie forma wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu. Udział w spotkaniach AA może stanowić uzupełnienie leczenia alkoholizmu, zarówno w trakcie psychoterapii, jak i po jej zakończeniu. (więcej…)

Leczenie alkoholizmu – spotkania AA czy ośrodek zamknięty?

miting aa

Podjęcie odpowiedniego leczenia choroby alkoholowej to pierwszy krok w walce z nałogiem. Charakter terapii może być jednak różny, w zależności od sytuacji, możliwości i potrzeb konkretnego pacjenta. Niektórym wystarczy regularny udział w psychoterapii lub spotkaniach AA, inni powinni zdecydować się na pobyt w ośrodku zamkniętym. Jednak każdy chory powinien skonsultować się ze specjalistą, gdyż program walki z nałogiem musi być opracowany skrupulatnie i adekwatnie do indywidualnych potrzeb. Takim miejscem, do którego może zgłosić się uzależniony szukający pomocy, jest Ośrodek Terapii Uzależnień Trzeźwość w Łomży. (więcej…)

Na czym polega terapia dla osób współuzależnionych?

terapia dla osób współuzależnionych

Długotrwałe współżycie z osobą uzależnioną jest źródłem cierpień, zaburzeń emocjonalnych i może mieć negatywny wpływ zarówno zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy w domu przebywa osoba uzależniona, często pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających, jak i stresu związanego z niepewnością, co może wydarzyć się w przyszłości z powodu choroby partnera czy członka rodziny. (więcej…)

Aktualności

Wykonanie: dobre piksele