Ośrodek trzeźwości
Ośrodek Terapii
Uzależnień
Twoja droga do trzeźwości, zaczyna się w miejscu,
w którym właśnie jesteś.

Jak powinna wyglądać skuteczna terapia uzależnień?

terapia

Wszystkie uzależnienia można leczyć, a skuteczność podjętych działań w dużej mierze zależy nie tylko od motywacji pacjenta, ale również odpowiedniego doboru i kompleksowego przeprowadzanie terapii. Celem podjętych działań zawsze jest wyzwolenie pacjenta od czynnika, który go uzależnił. Dzięki temu można ograniczyć szkodliwy wpływ skutków nałogu na zdrowie i życie pacjenta oraz umożliwić mu powrót do pełnowartościowego funkcjonowania w społeczeństwie. (więcej…)

Jakie są zasady obowiązujące w ośrodku odwykowym?

zasady

Ośrodek odwykowy to placówka, w której pacjenci podejmują skuteczną walkę ze swoimi nałogami pod okiem terapeutów. Skuteczność podjętych działań zależy nie tylko od motywacji pacjenta czy prawidłowo opracowanego planu terapii, ale również od przestrzegania zasad obowiązujących w ośrodku. Jest to bardzo ważne nie tylko ze względów organizacyjnych, ale także psychologicznych. (więcej…)

Leczenie lekomanii — czy od każdego leku można się uzależnić?

lekomania

Lekomania, czyli uzależnienie od leków, to poważny problem, chociaż nie jest tak rozpowszechniony, jak np. alkoholizm czy narkomania. Jest to “podstępna” choroba ze względu na trudność w jednoznacznym rozpoznaniu. Zdarza się, że przez bardzo długi czas ani chory, ani jego bliscy nie uświadamiają sobie skali problemu. (więcej…)

Aktualności

Wykonanie: dobre piksele