Ośrodek trzeźwości
Ośrodek Terapii
Uzależnień
Twoja droga do trzeźwości, zaczyna się w miejscu,
w którym właśnie jesteś.

Terapia lekomanii – jak pomóc osobie uzależnionej od leków?

lekomania

Leki z zasady powinny pomagać nam w leczeniu różnorodnych chorób. Tymczasem okazuje się, że w niektórych przypadkach same w sobie mogą stać się problemem wymagającym stosownej terapii. Lekomania, czyli nadużywanie leków, to uzależnienie, które dotyka bardzo wielu osób. Plasuje się w czołówce uzależnień wraz z uzależnieniem od alkoholu czy narkotyków. Stanowi równie niebezpieczne zjawisko, zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego, dlatego też wymaga podjęcia stosownej terapii lekomanii.

(więcej…)

Leczenie narkomanii – formy pomocy osobom uzależnionym od narkotyków

leczenie narkomanii

Narkomania to choroba, która polega na uzależnieniu od narkotyków, czyli substancji psychoaktywnych, wpływających na czynności mózgu. Jak każde inne uzależnienie wymaga stosownego leczenia. Bez odpowiedniej terapii choroba będzie postępować, zagrażając zdrowiu, a nawet życiu. Osoby sięgające po narkotyki, a także ich bliscy, powinni skorzystać z form pomocy, które oferowane są przez specjalistyczne Ośrodki Terapii Uzależnień.

(więcej…)

Jak funkcjonuje prywatny ośrodek terapii uzależnień?

terapia uzależnień

 

Osoby uzależnione powinny uzyskać specjalistyczną pomoc w walce z nałogiem, bez względu na to, czy problem dotyczy alkoholizmu, narkomanii, lekomanii itp. Uzależnienie to choroba, która negatywnie wpływa na zdrowie fizyczne oraz psychiczne, a także może utrudniać prawidłowe funkcjonowanie społeczne.

(więcej…)

Aktualności

Wykonanie: dobre piksele