Ośrodek trzeźwości
Ośrodek Terapii
Uzależnień
Twoja droga do trzeźwości, zaczyna się w miejscu,
w którym właśnie jesteś.

Detoks alkoholowy – w domu czy w szpitalu?

detoks alkoholowy

Na polskim rynku dostępna jest coraz większa liczba podmiotów świadczących usługi pielęgniarskie w domach pacjentów. Wśród nich można znaleźć tzw. ekspresowe odtruwanie, które pozwala na szybkie uwolnienie z organizmu toksyn związanych z zażywaniem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Odtruwanie takie często można przeprowadzić w ciągu jednego dnia, co wiąże się z dużym szokiem dla organizmu. 

(więcej…)

Ośrodek leczenia uzależnień – warunki przyjęcia

Trzeźwość oraz odbycie detoksu

Aby zostać objętym całodobowym leczeniem w ośrodku leczenia uzależnień, trzeba dysponować skierowaniem wypisanym przez lekarza rodzinnego lub lekarza psychiatrę. Na skierowaniu tym powinna być informacja o rozpoznaniu oznaczona symbolem klasyfikacji ICD10. Do podjęcia leczenia uprawnia także postanowienie Sądu. Należy także mieć przygotowany dokument o byciu objętym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.  (więcej…)

Metody stosowane w terapii uzależnień

psychoanalizie

Terapia uzależnień może dotyczyć wielu nałogów, takich jak alkoholizm, narkomania czy lekomania. Leczenie osób uzależnionych składa się zarówno z detoksu, jak i z pracy z terapeutą. Jakie są najczęstsze metody w terapii uzależnień i co je wyróżnia? (więcej…)

Aktualności

Wykonanie: dobre piksele