Ośrodek trzeźwości
Ośrodek Terapii
Uzależnień
Twoja droga do trzeźwości, zaczyna się w miejscu,
w którym właśnie jesteś.

Jak przebiega odtrucie alkoholowe w domu?

leczenie Uzależnienie alkoholowe to nałóg, który niszczy człowieka zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Regularne spożywanie napojów alkoholowych doprowadza do uszkodzenia wątroby, serca, nerek, a także żołądka. Przejmuje kontrolę nad życiem, prowadzi do nieprawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, niejednokrotnie przyczynia się do tragedii. W jaki sposób przebiega odtrucie alkoholowe w domu? (więcej…)

Jak wygląda leczenie narkomanii?

Walka z nałogiem

Narkomania jest jednym z najczęstszych uzależnień jakie dotyczy społeczeństwa. Będąc nastolatkiem często młodzież sięga po narkotyki twarde lub miękkie. Dla nastolatków jest to ucieczka od problemów, otaczającego ich świata. Niestety jest to zgubne myślenie, które doprowadza do kolejnego i  kolejnego sięgania po środki odurzające. Często także osoby dorosłe sięgają po narkotyki. Wynika to z presji jaka towarzyszy im w życiu zawodowym. Będąc pod wpływem narkotyków, nie odczuwamy wymagań oraz ilości i natłoku pracy, jaką jest od nas oczekiwana przez pracodawców. (więcej…)

Leczenie uzależnień – kilka porad dla współuzależnionych

Leczenie uzależnień

Nie od dziś wiadomo, że uzależnienie jest problemem, który dotyczy wszystkich członków rodziny. Jeśli problem alkoholowy, narkotykowy lub lekomania pojawił się w naszej rodzinie, musimy sobie zdawać sprawę z problemy współuzależnienia. Według psychologów, współuzależnieniem jest określany stan adaptacji do patologicznych warunków oraz dysfunkcji życia rodzinnego spowodowanych przez osobę uzależnioną. Osoba współuzależnienia charakteryzuje się negowaniem własnych potrzeb na rzecz innych, nadmiernym poczuciem kontroli oraz niemożnością odejścia od partnera. Współuzależnienie jest zaburzeniem , który także powoduje wycofanie się z życia społecznego,  myśląc, że z problemem poradzimy sobie sami. Osobom współuzależnionym towarzyszą także takie emocje jak lęk, złość, nienawiść, poczucie winy, bezradność czy wstyd. (więcej…)

Aktualności

Wykonanie: dobre piksele