Ośrodek trzeźwości
Ośrodek Terapii
Uzależnień
Twoja droga do trzeźwości, zaczyna się w miejscu,
w którym właśnie jesteś.

Odwyk narkotykowy dla nieletnich – jak to wygląda?

odwyk dla nieletnich

Problem uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży jest bardzo poważny. Doprowadza do ciężkich zaburzeń psychicznych i problemów zdrowotnych, a nierzadko ostrych zatruć organizmu i zgonów. Badania wskazują, że coraz więcej nieletnich eksperymentuje z nielegalnymi substancjami, najczęściej sięgając po marihuanę i haszysz. Niemal 54% badanych uczniów zadeklarowało, że zna przynajmniej jedną osobę w swoim środowisku, która zażywa narkotyki lub środki odurzające. To bardzo niebezpieczne zjawisko, któremu powinni przeciwdziałać zarówno nauczyciele, jak również rodzice i bliscy. (więcej…)

Kto może skorzystać z pomocy ośrodka leczenia uzależnień

leczenie uzależnienia

Ośrodek leczenia uzależnień oferuje kompleksowe usługi dla pacjentów, którzy zmagają się z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków czy leków. Wyspecjalizowane placówki zapewniają pomoc nie tylko chorym, ale także ich rodzinom i osobom współuzależnionym. Najważniejszym aktem prawnym, organizującym system lecznictwa odwykowego w Polsce jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu, oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi. (więcej…)

Jak wygląda pobyt w ośrodku odwykowym?

ośrodek odwykowy

Ośrodek odwykowy to placówka, w której przeprowadzanie jest leczenie pacjentów uzależnionych od alkoholu, leków czy narkotyków. Celem pobytu w ośrodku odwykowym jest zaprzestanie przez pacjenta przyjmowania środków odurzających i psychoaktywnych, ale nie tylko. Ośrodki odwykowe pełnią także rolę edukacyjną i socjalizacyjną, ucząc zdrowych modeli zachowań i przywracają jednostkę do życia społecznego. W leczeniu odwykowym stosuje się terapię indywidualną oraz grupową, wykorzystując podejście behawiorystyczne. Poniższy wpis krótko odpowie na pytanie, jak wygląda pobyt na odwyku od alkoholu. (więcej…)

Aktualności

04
Gru
Odwyk narkotykowy dla nieletnich – jak to wygląda?

Problem uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży jest bardzo poważny. Doprowadza do ciężkich zaburzeń psychicznych i problemów zdrowotnych,…

03
Gru
Kto może skorzystać z pomocy ośrodka leczenia uzależnień

Ośrodek leczenia uzależnień oferuje kompleksowe usługi dla pacjentów, którzy zmagają się z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków czy leków. Wyspecjalizowane placówki…

02
Gru
Jak wygląda pobyt w ośrodku odwykowym?

Ośrodek odwykowy to placówka, w której przeprowadzanie jest leczenie pacjentów uzależnionych od alkoholu, leków czy narkotyków. Celem pobytu w ośrodku…

Wykonanie: dobre piksele