Ośrodek trzeźwości
Ośrodek Terapii
Uzależnień
Twoja droga do trzeźwości, zaczyna się w miejscu,
w którym właśnie jesteś.

Jak funkcjonuje prywatny ośrodek terapii uzależnień?

terapia uzależnień

 

Osoby uzależnione powinny uzyskać specjalistyczną pomoc w walce z nałogiem, bez względu na to, czy problem dotyczy alkoholizmu, narkomanii, lekomanii itp. Uzależnienie to choroba, która negatywnie wpływa na zdrowie fizyczne oraz psychiczne, a także może utrudniać prawidłowe funkcjonowanie społeczne.

Tak, jak w przypadku każdego innego schorzenia, niezbędne jest prawidłowe leczenie pod okiem specjalistów. Jednocześnie leczenie uzależnień to nie tylko farmakologia, ale przede wszystkim profesjonalne wsparcie lekarzy i terapeutów. Istnieje wiele placówek terapeutycznych, które pomagają w walce z nałogiem. Uzależniony lub jego najbliżsi mogą skorzystać ze świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w ramach NFZ. Działają również prywatne ośrodki terapii uzależnień. Jednym z nich jest nasz ośrodek Trzeźwość w Łomży.

Ośrodek Terapii Uzależnień Trzeźwość w Łomży

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień Trzeźwość specjalizuje się w leczeniu alkoholizmu, narkomanii i lekomani. Zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę terapeutyczną oraz medyczną.

Pacjenci, którzy trafiają do naszego ośrodka, najpierw są diagnozowani, a następnie opracowywana jest wspólnie z terapeutą dokładna strategia terapii. W wielu przypadkach konieczne jest przeprowadzenie detoksu, który odbywa się pod okiem lekarzy i pielęgniarek. Następnie pacjent może być skierowany na terapię uzależnienia w formie indywidualnej lub grupowej.

Realizowany od wielu lat w naszym ośrodku program terapeutyczny pozwolił wyjść z nałogu wielu pacjentom, borykającym się z problemem uzależnień od alkoholu, narkotyków czy leków. Zapewniamy wsparcie również rodzinie i bliskim osób uzależniony. Poprzez takie kompleksowe podejście proces leczenia przebiega sprawnie, a po zakończeniu terapii pacjent ma większe szanse na pozostanie w trzeźwości. Jednocześnie zachęcamy pacjentów, którzy ukończyli terapię, do udziału w sesjach weekendowych, które odbywają się raz w miesiącu. Celem tych spotkań jest zapobieganie nawrotom choroby i mobilizowanie do pozostania w trzeźwości.

Prywatny ośrodek terapii uzależnień prowadzi również konsultacje diagnostyczne ze specjalistami od uzależnień.

Aktualności

Wykonanie: dobre piksele