ośrodek terapii uzależnień
OŚRODEK LECZENIA
UZALEŻNIEŃ
Twoja droga do trzeźwości, zaczyna się w miejscu,
w którym właśnie jesteś.

Anna Perkowska

Panu Bronisławowi Marciszowi w imieniu wychowanków MOS Zespołu Placówek w Gołotczyźnie, zespołu profilaktycznego i swoim, dziękuję za przybycie, zaangażowanie i stworzenie wspaniałej atmosfery podczas spotkania dotyczącego problemu uzależnień wśród młodzieży. Dziękuję za poświęcony czas i sposób w jaki dzielił się Pan swoją wiedzą, za wsparcie dla każdego uczestnika oraz cierpliwość. Mam nadzieję, że wiedza i umiejętności przedstawione na spotkaniu przyniosą same korzyści dla uczniów i satysfakcję z efektów pracy dla nas wszystkich. Pozdrawiam…. Anna Perkowska

Wykonanie: dobre piksele