Ośrodek trzeźwości
Ośrodek Terapii
Uzależnień
Twoja droga do trzeźwości, zaczyna się w miejscu,
w którym właśnie jesteś.

Warunki uczestnictwa w terapii uzależnień

trakcie terapii uzależnień

Aby terapia uzależnień była skuteczna, osoba na nią uczęszczająca musi spełnić kilka podstawowych warunków. Poznaj najważniejsze wymagania, jakie stoją przed osobami chcącymi wziąć udział w zajęciach terapii uzależnień.

 

Przed przystąpieniem do terapii uzależnień

Pierwszym i podstawowym warunkiem, o jakim musi pamiętać każda osoba zdecydowana na udział w terapii uzależnień, jest chęć wyzdrowienia. Jedyną motywacją uzyskania pomocy jest przekonanie o słuszności tej decyzji. Nie pomoże tutaj nacisk, prośba czy groźba ze strony rodziny, ponieważ kluczowym elementem skuteczności terapii jest właśnie własna wola osoby chorej. Drugą kwestią jest chęć skończenia z nałogiem i podjęcie próby odstawienia używek. Z pewnością nie należy również przychodzić na zajęcia w stanie nietrzeźwym.

 

W trakcie terapii uzależnień

Osoby już uczestniczące w terapii – niezależnie od tego, czy są to zajęcia indywidualne, czy grupowe – również muszą się liczyć z istnieniem pewnych warunków uczestnictwa. Pierwszym z nich jest obecność na spotkaniach. Jeśli nie zachodzi ważny powód, jak np. choroba uniemożliwiająca wyjście z domu, nie ma możliwości opuszczania sesji, ponieważ jedynie regularne spotkania mogą przynieść odpowiednie efekty

 

Drugim warunkiem jest szczerość wobec terapeuty, a w przypadku terapii grupowej, również w stosunku do pozostałych uczestników. Terapia ma na celu udzielenie wsparcia i pomocy – zatajając ważne informacje, uczestnik terapii sam sobie szkodzi. 

 

Trzecią zasadą jest otwarcie się na pomoc, życzliwy stosunek do współuczestników i terapeuty oraz niezamykanie się na to, co można usłyszeć, nawet jeśli są to słowa bolesne. Współpraca z terapeutą, wykonywanie jego poleceń i zaufanie, są podstawą w procesie wychodzenia z nałogu.

Aktualności

Wykonanie: dobre piksele