Ośrodek trzeźwości
Ośrodek Terapii
Uzależnień
Twoja droga do trzeźwości, zaczyna się w miejscu,
w którym właśnie jesteś.

Sesja zapobiegania nawrotom choroby

Od 22-24 marca 2013 roku,organizujemy sesję zapobiegania nawrotom choroby. Ofertę kierujemy do osób,które przeszły program terapii uzależnień. Celem sesji jest rozpoznawanie zagrożeń życia codziennego,które mogą doprowadzić do złamania abstynencji. Zapraszamy i prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Aktualności

Wykonanie: dobre piksele