Czy można przekonać uzależnionego do terapii?

czerwony notes na nogachŻycie z osobą uzależnioną jest bardzo trudne, bardzo często wiąże się z ciągłym napięciem, stresem. Bliscy takiej osoby niejednokrotnie odczuwają rozczarowanie, gniew czy wstyd, z którym nie mogą sobie poradzić. Sytuacja taka pociąga za sobą różnorodne problemy.

Kim jest osoba uzależniona?

Problem uzależnień w dzisiejszych czasach jest wyjątkowo powszechny. Niestety może dotknąć każdego, bez względu na wiek, wykształcenie czy rodzaj wykonywanej pracy. Trudno określić, kto najbardziej jest podatny na powstanie uzależnienia.   Uzależnieniem nałogowym może być wiele rzeczy, często jest to alkohol, narkotyki, leki, praca czy hazard. Takie uzależnienia mają destrukcyjny wpływ na życie człowieka i choć istnieje wiele sposobów terapii, wyzwolić się od nich nie jest łatwo. Wraz z uzależnieniem często pojawiają się problemy społeczne i finansowe, kłopoty z prawem, czy też przemoc psychiczna i fizyczna.

Jak zmotywować osobę uzależnioną do terapii?

Bardzo dużym błędem jest usprawiedliwianie osoby uzależnionej i tolerowanie destrukcyjnych zachowań. Członkowie rodzin często próbują chronić taką osobę przed ponoszeniem konsekwencji i minimalizują problem. Takie zachowanie jest wysoce niewłaściwe, gdyż nie tylko nie pomaga, ale i pogłębia problem. Podstawowym zadaniem osób bliskich, jest uświadomienie osobie uzależnionej, że ma problem. Bez tego   terapia   nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Bardzo często chory nie chce się przyznać, że jest uzależniony, a tym samym nie widzi potrzeby leczenia. Zdarza się, że osoba ma świadomość istniejącego problemu, a pomimo to nie chce pomocy, często twierdzi, że poradzi sobie sama i wszystko ma pod kontrolą. Zmotywowanie uzależnionego do podjęcia leczenia jest niezmiernie trudne, ale jest to jedyna droga wyjścia z problemu. W takiej sytuacji można porozmawiać ze specjalistą z Ośrodka Terapii Uzależnień Trzeźwość, który wyjaśni, na czym polega uzależnienie i przygotuje rodzinę do motywowania osoby chorej do podjęcia leczenia.