Objawy uzależnienia

Uzależnienie od alkoholu jest powszechnym problemem, który dotyczyć może wielu osób wokół nas, a nawet nas samych. Często nadmierne picie jest jednak bagatelizowane i wydaje się, że łatwo będzie kontrolować je w przyszłości, a wszelkie symptomy uzależnienia nie są dostrzegane. Zatrzymanie uzależnienia od alkoholu jest możliwe na każdym etapie choroby, zatem niezależnie od nasilenia objawów warto się z nimi zmierzyć. Najważniejsze, aby mieć świadomość, że wzorzec picia jest zaburzony i wprowadzenie zmian może uchronić przed negatywnymi dla zdrowia i psychiki konsekwencjami. Jakie są najważniejsze objawy uzależnienia od alkoholu i jak je rozpoznawać?

Podstawowe objawy alkoholizmu

Specjaliści ustalili sześć podstawowych objawów alkoholizmu, do których należą:

 1. Wyraźna potrzeba lub przymus picia alkoholu.
 2. Występowanie zespołu abstynencyjnego wraz z subiektywnym przekonaniem chorego, że picie alkoholu jest właściwym sposobem na jego uniknięcie lub złagodzenie uciążliwych objawów odstawiennych.
 3. Brak umiejętności picia pod kontrolą: chory ma problemy z rozpoczęciem, intensywnością i zakończeniem picia w określonym terminie.
 4. Życie alkoholika jest ściśle powiązane z przyjmowaniem kolejnych dawek alkoholu i głównie wokół tego się koncentruje.
 5. Doszło do zauważalnej zmiany tolerancji na alkohol: konieczne jest zwiększanie ilości, aby uzyskać zamierzony efekt upojenia.
 6. Nałogowe picie jest kontynuowane mimo, że szkodliwy wpływ alkoholu na organizm jest dla uzależnionego oczywisty.

Ustalone zostało, że występowanie u danej osoby co najmniej trzech z tych sześciu objawów jest uzależnieniem i w takiej sytuacji należy podjąć odpowiednie kroki, mające na celu ograniczenie picia i niedopuszczenie do rozwoju nałogu. Organizm szybko przystosowuje się do coraz większych dawek i przestaje uważać alkohol za substancję trującą, w związku z czym trzeba zachować największą ostrożność. Kontynuowanie picia odbywa się mimo zauważania związku pomiędzy pogorszeniem się jakości życia, zdrowia, problemów rodzinnych, finansowych i prawnych.

Inne niepokojące oznaki

Powyższe sześć objawów to nie jedyne niepokojące zjawiska, jakie towarzyszą nadmiernemu spożywaniu alkoholu. Szczególną uwagę warto zwrócić wtedy, gdy dana osoba:

 • pije samotnie, przed południem, codziennie potrzebuje alkoholu do prawidłowego funkcjonowania,
 • pije w sytuacjach stresujących albo wyczerpujących emocjonalnie, aby nabrać odwagi,
 • kłamie, chowa alkohol, oszukuje innych o ilościach, jakie spożywa,
 • mimo podejmowania prób nie może samodzielnie ograniczyć lub zaprzestać picia, przerwy abstynencyjne przerywa lub też wraca do picia po ich zakończeniu,
 • miewa tzw. urwane filmy, ma trudności z przypomnieniem sobie fragmentów z poprzedniego dnia czy wieczora,
 • świadomość zaburzonego wzorca nadużywania alkoholu prowadzi do samodzielnych prób zapanowania nad problemem, wyznaczanie okresów abstynencji to niepokojący objaw bez względu na to, czy uzależnionemu udało się wytrwać w postanowieniu, czy też nie.

Jak funkcjonuje osoba uzależniona?

Zaburzony wzorzec sięgania po alkohol polega na tym, że osoba uzależniona wielokrotnie próbuje kontrolować lub ograniczać ilość wypijanego alkoholu. Świadomość problemu sprawia, że podejmuje ona próby abstynencji na jakiś czas lub ograniczania picia w określonych porach dnia. Picie alkoholu odbywa się „ciągami” – alkoholik pozostaje w stanie odurzenia alkoholowego co najmniej przez dwa dni. Typowe dla alkoholizmu jest okresowe wypijanie około 200 ml spirytusu lub odpowiednika tej ilości w postaci wina lub piwa. Chory coraz częściej odczuwa występowanie przerw w życiorysie: nie pamięta wydarzeń z okresu odurzenia alkoholowego. Pomimo pojawienia się wyraźnych problemów natury fizycznej, nadal kontynuuje spożywanie alkoholu. Przyjmuje również alkohole nieprzeznaczone do spożycia, przez co w procesie leczenia konieczne jest poddanie się odtruciu alkoholowemu.

Dzięki rozpoznaniu tych symptomów można zmierzyć się ze swoim problemem, jednak zalecane jest udanie się do specjalisty, to on bowiem będzie w stanie obiektywnie ocenić sytuację oraz podjąć działania w przypadku większego problemu.