Leczenie lekomanii

W naszym ośrodku zajmujemy się leczeniem uzależnień od środków farmaceutycznych. Zapewniamy wsparcie psychologiczne, konsultacje oraz terapie indywidualne lub grupowe. Leczeniem lekomanii zajmują się certyfikowani i doświadczeni terapeuci. Lekomania jest chorobą bardzo ciężką do zdiagnozowania, gdyż sam chory nie przyznaje się do zażywania leków. Samodzielne próby odstawienia kończą się pojawieniem się objawów zespołu abstynencyjnego jak drżenie mięśni, lęki i nerwowość. Dlatego dla osoby uzależnionej od leków jedynym sposobem na walkę z chorobą jest terapia lekomanii przeprowadzona w specjalistycznym ośrodku.

Sposoby leczenia lekomanii

Długotrwałe zażywanie środków nasennych, uspokajających, czy przeciwbólowych stopniowo wyniszcza organizm. Leczenie lekomanii polega na stopniowym odzwyczajaniu organizmu osoby uzależnionej od konkretnych substancji leczniczych. Nie ma możliwości natychmiastowego odtrucia organizmu, gdyż nagłe odstawienie leku może spowodować poważne zaburzenia organizmu, a nawet śmierć.

W naszym ośrodku w Łomży chory ma zapewnioną opiekę medyczną, dzięki czemu powoli wraca do zdrowia i pełni sił. Odpowiednio przeprowadzona terapia oraz wsparcie rodziny i bliskich osoby uzależnionej od leków pozwala uwolnić się od uzależnienia, a tym samym poprawić stan psychiczny i fizyczny chorego. Zespół specjalistów z naszego ośrodka jest w stanie przeprowadzić leczenie lekomanii, dbając o bezpieczeństwo i najwyższy komfort pacjentów.

Przebieg terapii lekomanii w ośrodku Trzeźwość

Mamy wieloletnie doświadczenie i niezbędną wiedzę, aby otoczyć naszych pacjentów właściwą opieką i pomóc im wyjść z nałogu. Stosujemy indywidualne metody działania, dostosowując przebieg terapii do każdego pacjenta, dzięki czemu znacznej poprawie ulega kondycja fizyczna oraz samopoczucie chorego. Organizujemy zajęcia grupowe, na których pacjenci uczą się radzenia sobie z problemem i otrzymują dużą dawkę motywacji do dalszej walki i pozostania w trzeźwości. Osobom przebywającym w naszym ośrodku zapewniamy całkowitą dyskrecję. Pacjentów, którzy skończyli leczenie narkomaniilub lekomanii zapraszamy na sesje weekendowe i konsultacje. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu zapoznania się ze szczegółami oferty.

Lekomania jako efekt obecności leków w mediach

Leki OTC, czyli leki wydawane bez recepty mogą być reklamowane przez reklamę telewizyjną, radiową, prasową oraz internetową. Celem reklamy jest wzrost sprzedaży i konsumpcji produktów leczniczych. Wielokrotnie dochodzi do naruszania i łamania wytycznych, jakie powinny być respektowane w przekazie reklamowym leków. Przekaz informacyjny prezentuje lek w jak najlepszym świetle, często wprowadzając odbiorców w błąd oraz podając do wiadomości publicznej błędne informacje o jego działaniu.

Reklamy mają coraz większy wpływ na decyzje zakupowe Polaków, dotyczące leków i suplementów diety. W badaniach M. Szpringer z 2015 r. na temat Stosowania leków dostępnych bez recepty i suplementów diety przez osoby dorosłe z województwa świętokrzyskiego ponad połowa kobiet i 42% mężczyzn przyznało się do zakupu leku lub suplementu diety kierując się reklamą. W badaniach Ulatowskiej-Szostak również opublikowanych w Medycynie Ogólnej i Naukach o Zdrowiu prawie 50% respondentów kupiło medykamenty pod wpływem reklamy. W badaniach pod kierownictwem Chanieckiej ponad połowa badanych stwierdziła, że nigdy nie zdecydowała się na zakup środków medycznych, po zachęceniu reklamą. 26,5% mężczyzn i 35,1% kobiet zadeklarowało, że zdarzył się im taki zakup.

Jak uchronić się przed nadużywaniem leków?

Aby zminimalizować szkodliwość leków przyjmowanych w nadmiarze i bez konsultacji z lekarzem niezbędne jest podjęcie konkretnych działań w obrębie całego społeczeństwa. W tym celu należy:

  • zachęcać do dokładnego czytania ulotek,
  • zachęcać producentów do drukowania bardziej czytelnych, „przyjaznych” ulotek,
  • zmniejszać dostępność leków poza aptekami (np. w sklepach i stacjach paliwowych),
  • sugerować osobom starszym, aby zwracali się o pomoc w dawkowaniu leków,
  • zwiększać rolę doradczą farmaceutów w aptekach,
  • uświadamiać osoby z wieloma chorobami jak unikać interakcji,
  • zwiększać aktywność fizyczną, aby doprowadzić do zmniejszenia otyłości i w konsekwencji zmniejszyć obciążenie na stawy, co zminimalizuje potrzebę sięgania np. po leki przeciwbólowe.

Pacjenci najczęściej nie mają świadomości jak groźne konsekwencje może mieć samoleczenie za pomocą leków OTC. Profilaktyka powinna kłaść nacisk na zwiększanie tej świadomości. Istnieje pogląd, że wiele osób kupujących leki bez recepty nie dojrzało do posiadania tego rodzaju wolności, brak im dostatecznej wiedzy medycznej, część ma skłonności do uzależnienia. Bardzo prawdopodobne jest, że produkt będzie stosowany w niewłaściwy sposób. Typowym przewinieniem w tym zakresie jest przedłużanie okresu leczenia, zwiększanie lub zmniejszanie dawek, błędne łączenie leków, co grozi wystąpieniem niekorzystnych interakcji. Efektem takich działań może być uszczerbek na zdrowiu, kalectwo lub śmierć. Zwiększanie świadomości w kwestii zażywania leków jest zatem niezwykle istotne.