Uzależnienie od marihuany

Marihuana zawiera substancje psychoaktywne zwane kanabinolami. Najbardziej znanym z nich jest THC (tetrahydrokannabinol), który odpowiada za większość efektów psychoaktywnych. THC wpływa na receptory kannabinoidowe w mózgu, co prowadzi do zmian w postrzeganiu rzeczywistości, poczuciu czasu i przestrzeni oraz może wywoływać uczucie euforii. Może być wykryte w organizmie nawet kilka tygodni po zażyciu marihuany. Regularne stosowanie może prowadzić do uzależnienia od marihuany, które może mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego.

Kanabinole powodują:

 • obniżenie się progu percepcji (szczególnie słuchowej) – wzrost wrażliwości zmysłów
 • odprężenie i poczucie spokoju
 • zmianę poczucia mijającego czasu: jest on określany jako rozciągnięty i mijający wolniej
 • zwiększenie odczucia przyjemności seksualnych
 • optymizm i podniesiona samoocena
 • poczucie absurdu
 • gadatliwość i wesołkowatość, stany euforyczne.

 

Wpływ marihuany na psychikę i organizm

Wszelkie objawy uzależnienia od marihuany są bardzo niebezpieczne. Charakterystycznymi objawami jest silne pragnienie lub odczuwanie przymusu palenia marihuany, a także trudność w kontrolowaniu ilości zażywania. Osoba uzależniona skupia całe swoje życie wokół palenia marihuany i zaniedbuje pozostałe aspekty swojego życia. Po wystąpieniu zjawiska tolerancji na narkotyk, osoba uzależniona zwiększa częstotliwość oraz ilość palenia w celu uzyskania zadowalających efektów. Do tego regularne stosowanie kanabinoli wpływa negatywnie na organizm.

Negatywne skutki zażywania marihuany, haszyszu:

 • wzrost ciśnienia krwi i przyspieszone tętno
 • wysuszenie śluzówek jamy ustnej, czasami ataki kaszlu
 • przekrwienie gałek ocznych, spojówek, niekiedy obrzęk powiek
 • pocenie się
 • bóle i zawroty głowy
 • zaburzenia koordynacji ruchowej,
 • zaburzenia uwagi i możliwości uczenia się
 • zaburzenia pamięci
  upośledzenie postrzegania i koncentracji
 • zanik zainteresowań
 • ogólnie gorszą sprawność psychofizyczną (wzrost urazowości)
 • skłonność do ulegania sugestiom
 • zagubienie
 • nieracjonalne myśli
 • napięcie i niepokój
 • apatia
 • lęki i urojenia
 • kaszel
 • zwiększone łaknienie, apetyt na słodycze
 • ogólne podniecenie i nadczynność psychoruchowa
 • zaburzenia orientacji przestrzennej
 • zmniejszenie zainteresowania światem zewnętrznym
 • rak płuc
 • zmniejszenie poziomu testosteronu u mężczyzn-uszkodzenie spermy
 • psychozy, stany majaczeniowe

 

Leczenie uzależnienia od marihuany

W naszym ośrodku zajmujemy się leczeniem osób uzależnionych od marihuany. Terapia ta znacząco różni się od tej, której poddawane są osoby przyjmujące twarde narkotyki. W większości przypadków nie jest konieczna hospitalizacja oraz detoks. Leczenie narkomanii opiera się głównie na psychoterapii, która ma na celu zmianę postaw i zachowań pacjenta. W trakcie leczenia stosuje się różne metody psychoterapeutyczne, takie jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia motywacyjna czy terapia systemowa. Każda z nich ma swoje zalety i jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta. W trakcie terapii ustala się także przyczynę uzależnienia od marihuany, czyli powody, dla których pacjent zaczął palić marihuanę. Bardzo ważne jest też wsparcie najbliższych osób uzależnionego. Jak mogą oni pomóc uzależnionemu od marihuany? Przede wszystkim nie powinni bagatelizować jego problemu. Widząc, że bliska osoba wyraźnie nadużywa tej substancji, należy podjąć próbę rozmowy o ewentualnej terapii odwykowej. Następnie, jeśli osoba ta zdecyduje się na psychoterapię i odwyk, trzeba wspierać ją na każdym etapie leczenia.

 

Jak wygląda psychiczne uzależnienie od marihuany?

Nie każdy wie, jak silne może być uzależnienie psychiczne od marihuany. Często bagatelizuje się problem przyjmowania substancji pozyskanych z konopi indyjskich, ponieważ nie mają one składników powodujących uzależnienie fizyczne. Do najbardziej typowych należą między innymi obsesyjne myśli o paleniu marihuany, trudności z koncentracją i wykonywaniem codziennych czynności bez wcześniejszego zażycia narkotyku oraz odczuwanie silnego lęku lub niepokoju w sytuacji braku dostępu do substancji. Ponadto osoby uzależnione często zaniedbują swoje obowiązki zawodowe, rodzinne czy społeczne na rzecz palenia marihuany, co prowadzi do pogorszenia jakości życia. Długotrwałe psychiczne uzależnienie od marihuany może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i społecznych.

 

Uzależnienie społeczne od kanabinoli

Palenie marihuany może mieć charakter uzależnienia społecznego. Przyjmowanie tego narkotyku często odbywa się w nieformalnych grupach rówieśniczych i subkulturowych. Osoba pragnąca zostać częścią pewnej społeczności odczuwa przymus określonych zachowań, jednym z nich może być przyjmowanie narkotyków. Grupy takie uznają palenie marihuany za czynnik integrujący, pomagający w nawiązaniu przyjacielskich stosunków. Można je także spotkać w zorganizowanych grupach przestępczych, jako element spajający członków w jedno. W naszej klinice radzimy sobie także z przypadkami takiego uzależnienia. W większości takich spraw kluczowa jest zmiana otoczenia, które wpływa destrukcyjnie na pacjenta. Nasz ośrodek to doskonałe miejsce na odcięcie się od toksycznego towarzystwa.

 

Jak działa THC?

Konopie, z których wytwarza się marihuanę to naturalnie występujące rośliny, a zażywana pod nadzorem lekarza, przynosi pozytywne skutki dla zdrowia. Należy jednak kontrolować ilość i częstotliwość jej zażywania, ponieważ nawet niewielkie dawki, przyjmowane regularnie, mogą doprowadzić do problemu uzależnienia. Za przyjemność i przeciwbólowe, otępiające działanie marihuany odpowiada kanabinol THC. Substancja te stymuluje komórki mózgowe do produkcji dopaminy i powoduje przypływ zadowolenia i stany euforyczne. Uczucie to jest na tyle przyjemnie, że uzależniony będzie chciał je powtarzać i tym samym uciekać od realnego świata, pełnego problemów i smutków, w ten nieistniejący, ale piękniejszy. Marihuana prowadzi też do zwiększenia tymczasowej pewności siebie, dlatego często narażeni są na jej działanie ludzie młodzi, niepewnie wkraczający w dorosłość.

Inny kanabinol — CBD, sam w sobie niegroźny, powoduje wzrost działania psychoaktywnego THC, czego dowiodły badania naukowe. Uczucie odurzenia jest silniejsze, jeśli palone są konopie indyjskie o wysokim stężeniu CBD i niższym THC, niż w przypadku konopi zawierających samo THC.