Uzależnienie od amfetaminy

Amfetamina działa na ośrodkowy układ nerwowy, powodując pobudzenie psychoruchowe, wzrost czujności i koncentracji oraz uczucie euforii. Długotrwałe stosowanie narkotyku prowadzi do wyniszczenia organizmu oraz zaburzeń psychicznych, takich jak paranoja czy depresja. Ponadto, uzależnienie od amfetaminy może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, udary mózgu czy uszkodzenia wątroby. Amfetamina jest narkotykiem przyjmowanym dożylnie, przez nos, doustnie lub poprzez palenie. Kiedyś wykorzystywana wyłącznie w medycynie amfetamina jest obecnie rozpowszechniana na czarnym rynku jako silny środek odurzający.

 

Skutki przyjmowania amfetaminy

Przyjmowanie amfetaminy prowadzi do licznych skutków ubocznych, takich jak depresja, lęk, paranoja czy nawet psychoza. Osoby uzależnione od tej substancji mogą mieć problemy z kontrolowaniem swoich emocji, co może prowadzić do agresji i przemocy wobec innych. Amfetamina jest substancją silnie uzależniającą. Osoby przyjmujące amfetaminę regularnie szybko rozwijają tolerancję na jej działanie, co oznacza, że potrzebują coraz większych dawek, aby osiągnąć pożądane efekty. W miarę jak dawki rosną, rośnie także ryzyko przedawkowania i poważnych powikłań zdrowotnych. Uzależnienie od amfetaminy może prowadzić do utraty kontroli nad własnym życiem oraz zaniedbywania obowiązków rodzicielskich, zawodowych czy społecznych.

Amfetamina wywołuje:

 • wzrost wydolności psychomotorycznej
 • wzrost koncentracji (np. w czasie nauki)
 • przypływ energii i gotowości do działania
 • poczucie pewności siebie i poczucie mocy
 • euforię
 • zmniejszenie poczucia lęku


Negatywne skutki działania amfetaminy:

 • drażliwość i agresja
 • zmieniona świadomość
 • uszkodzenia szkliwa zębów
 • dezorganizacja myślenia
 • wzrost ciśnienia krwi i przyśpieszenie akcji serca
 • wyczerpanie fizyczne
 • psychiczne rozbicie
 • anemia
 • spadek masy ciała
 • bezsenność
 • psychoza amfetaminowa
 • uszkodzenie centralnego układu nerwowego
 • uzależnienie
 • śmierć

U kobiet zażywanie narkotyku wywołuje zaburzenia cyklu miesiączkowego.

 

Leczenie uzależnienia od amfetaminy

Amfetamina, tak jak i inne narkotyki, powoduje głównie uzależnienie psychiczne, dlatego leczenie narkomanii opiera się na psychoterapii w specjalistycznym ośrodku. Zajmujemy się także innymi formami nałogów, w tym też uzależnieniami od marihuany. Osoba uzależniona przechodzi detoks, następnie wysyłana jest na leczenie schorzeń fizycznych wywołanych długotrwałym zażywaniem narkotyku oraz terapię prowadzoną przez specjalistów.

Leczenie uzależnienia od amfetaminy wymaga kompleksowego podejścia, które uwzględnia zarówno aspekty medyczne, jak i psychologiczne problemu. Proces ten może być długotrwały i wymaga zaangażowania zarówno ze strony pacjenta, jak i jego rodziny oraz specjalistów zajmujących się leczeniem uzależnień. Współpraca wszystkich zaangażowanych stron jest kluczem do sukcesu w walce z uzależnieniem od amfetaminy.