Narkomania

Narkomania to choroba, która polega na uzależnieniu od substancji psychoaktywnych. Nieleczona, jest chorobą postępującą i przybierając kolejne fazy, zagraża życiu. Regularne zażywanie narkotyków jest przyczyną wielu problemów na tle zdrowotnym i emocjonalnym. Uzależnienie od narkotyków wpływa negatywnie na życie społeczne osoby uzależnionej. Problemy w relacjach z rodziną, przyjaciółmi czy partnerem są częstym skutkiem narkomanii. Osoba uzależniona może tracić zainteresowanie swoimi dotychczasowymi pasjami, a także wycofać się z życia społecznego. Jedyną możliwością wyjścia z nałogu jest leczenie narkomanii w specjalistycznym ośrodku.

 

Fazy narkomanii

Fazy uzależnienia od narkotyków dzielą się na cztery etapy: inicjację, etap eksperymentalny, etap zażywania oraz uzależnienie. Faza inicjacji oraz etap eksperymentalny to moment, w którym osoba po raz pierwszy zażywa substancji psychoaktywnych oraz próbuje różnych rodzajów narkotyków. Kolejnym etapem jest etap zażywania, w którego trakcie osoba regularnie zażywa narkotyki, w skutek czego pogarsza się jej zdrowie, sytuacja materialna, zdrowotna i społeczna. W fazie uzależnienia, osoba nie potrafi odmówić kolejnej dawki narkotyków, a jej życie zaczyna kręcić się wyłącznie wokół zdobycia i zażywania środków psychoaktywnych. Uzależnienie może prowadzić do licznych powikłań zdrowotnych, takich jak uszkodzenie narządów wewnętrznych, zaburzenia psychiczne czy choroby zakaźne. Ponadto, osoba uzależniona często traci kontakt z rodziną, przyjaciółmi i społeczeństwem, co jeszcze bardziej pogłębia jej problemy.

 

Objawy narkomanii

Przebieg choroby jest bardzo podobny u wszystkich osób uzależnionych od narkotyków. U osoby uzależnionej można zaobserwować zmiany w sposobie ubierania się i wyglądzie. Nadpobudliwość miesza się z sennością i apatią. Narkomania prowadzi do licznych problemów zdrowotnych, zarówno psychicznych, jak i somatycznych. W kolejnych fazach uzależnienia, objawy ulegają pogłębieniu. Chory staje się agresywny i zamyka się w sobie, traci poczucie własnej wartości. Charakterystyczne dla narkomani zmiany fizyczne to przekrwione oczy i rozszerzone źrenice oraz chroniczny katar. Zmieniają się także priorytety życiowe - na pierwszy plan wysuwa się zdobycie narkotyku, a pozostałe sfery życia zostają zepchnięte na dalszy plan. Dochodzi także do problemów z prawem, które wynikają zarówno z posiadania i zażywania niedozwolonych substancji, jak i z podejmowania różnych działań mających na celu zdobycie środków na ich zakup.

 

Skutki uzależnienia od narkotyków

Narkotyki mogą dokonać ogromnego spustoszenia praktycznie w każdym obszarze życia. Regularne zażywanie narkotyków powoduje poważne zmiany w funkcjonowaniu różnych narządów i organów oraz psychice, co w efekcie znacznie obniża jakość życia, a wielu przypadkach prowadzi nawet do śmierci. Nawet narkotyki lekkie są niebezpieczne, dlatego często pacjentami są osoby uzależnione od marihuany. Narkotyki mogą przyczynić się także do poważnych kłopotów z prawem, gdyż pod ich wpływem może dochodzić do kradzieży lub innych wykroczeń.

W przypadku narkomanii im szybciej podejmie się leczenie, tym większe są szanse na zatrzymanie choroby. Leczenie uzależnienia od narkotyków, tak jak i leczenie alkoholizmu, jest procesem złożonym i wieloetapowym. W pierwszej kolejności konieczne jest poddanie się detoksykacji, czyli oczyszczeniu organizmu z toksyn. Następnie pacjent przechodzi przez terapię psychologiczną oraz farmakologiczną mającą na celu zmniejszenie objawów odstawiennych oraz zapobieganie nawrotom.

Skontaktuj się z naszym ośrodkiem i dowiedz się jak możemy Ci pomóc!