Czy spotkania AA to skuteczna metoda leczenia alkoholizmu?

ludzie w kółku trzymający się za rękęWspólnota Anonimowych Alkoholików, czyli AA, to jedna z najbardziej rozpowszechnionych na całym świecie forma wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu. Udział w spotkaniach AA może stanowić uzupełnienie   leczenia alkoholizmu , zarówno w trakcie psychoterapii, jak i po jej zakończeniu.

Z uwagi na specyfikę zasad obowiązujących podczas spotkań AA, które dotyczą przede wszystkim zachowania anonimowości uczestników, badania wpływu oraz skuteczności tej formy wsparcia osób uzależnionych były dość ograniczone. Udało się je jednak przeprowadzić amerykańskim naukowcom, którym przewodniczył dr Keith Humphreys z Uniwersytetu Stanforda.  Badacze wywnioskowali, że spośród wielu metod leczenia uzależnienia od alkoholu, spotkania AA wykazują wysoką skuteczność.

Skuteczność spotkań AA potwierdzona naukowo

Profesor psychiatrii i nauk behawioralnych Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii (USA), dr Keith Humphreys, wraz ze swoim zespołem przeprowadzili badania, które potwierdziły, że  spotkania Anonimowych Alkoholików (AA) są najskuteczniejszym sposobem leczenia choroby alkoholowej.  Badania te były prowadzone łącznie przez 140 naukowców z całego świata, a swoim zasięgiem objęły ponad 10 000 uczestników. Poczynione obserwacje doprowadziły ich do wniosku, że uczestnicy, którzy ukończyli 12-etapowy program obowiązujący podczas takich mityngów, odnoszą większe sukcesy w abstynencji, a także lepiej radzą sobie w relacjach z członkami rodziny czy przyjaciółmi.

Wpływ spotkań AA na terapię uzależnień

Anonimowi Alkoholicy (AA) to społeczność, która łączy ludzi uzależnionych od alkoholu we wspólnym poszukiwaniu wsparcia w chorobie.  Główną zasadą takich spotkań jest anonimowość  – uczestnicy mogą wziąć w nich udział bez konieczności potwierdzania swojej tożsamości. Bardzo często właśnie to jest główna zachęta dla wielu uzależnionych, aby podjąć walkę z chorobą we wspólnocie AA.

Wspólnota AA opracowała też tzw.  program 12 kroków, który wymaga przede wszystkim systematyczności . Obecnie z programu tego korzystają też inne grupy leczące z uzależnień, w tym nie tylko alkoholowych, ale i innych nałogów (program bywa modyfikowany w zależności od uzależnienia, z którym pomaga walczyć).