Czym jest współuzależnienie?

para ludzi związana łańcuchemOsoby, które pojawiają się w naszym życiu mają na nas ogromny wpływ – nawet jeśli nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Takie oddziaływanie ma miejsce zarówno w zdrowych rodzinach, jak i w grupach dysfunkcyjnych, gdzie występują m.in. różne uzależnienia. Partnerzy osób, które systematycznie sięgają po używki, mogą wpaść w spiralę tzw. współuzależnienia. Co to oznacza? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Czym jest współuzależnienie?

Współuzależnienie można określić mianem reakcji przystosowawczej, którą wykształca osoba żyjąca przez dłuższy czas z osobą uzależnioną. Chodzi o dopasowanie się do nowej, trudnej sytuacji, w której poszukujemy namiastki stabilności i szczęścia. Celem wykształcenia nowych postaw jest także chęć poradzenia sobie z odczuwanym stresem. Niestety, współuzależnienie jest destrukcyjne i wpływa negatywnie na wszystkich: na osobę uzależnioną, na jej partnera, a także na innych członków rodziny.

Jak objawia się współuzależnienie?

Jak w praktyce może objawiać się współuzależnienie? Ważne aspekty, które są obserwowane najczęściej to:

  • pierwszym etapem jest zaprzeczenie, co oznacza, że osoba współuzależniona neguje występowanie problemu w jej rodzinie; zaprzeczanie pełni początkowo rolę obronną, jednak z czasem prowadzi do kumulacji napięcia i namnożenia sytuacji stresowych,
  • z czasem dochodzi do coraz trudniejszych sytuacji, w których osoba współuzależniona musi sobie radzić z różnymi zachowaniami uzależnionego partnera; silne emocje powodują, że osoba współuzależniona zaczyna wycofywać się z kontaktów społecznych, obwinia się za sytuację i obniża poczucie własnej wartości,
  • trudny jest również okres, gdy partner chwilowo radzi sobie z uzależnieniem; osoba współuzależniona często zyskuje złudną nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie, co prowadzi do wymazywania dawnych krzywd i usprawiedliwiania drugiej strony.

Należy podkreślić, że istnieje możliwość poradzenia sobie zarówno z uzależnieniem, jak i ze współuzależnieniem. Niezbędne jest jednak skorzystanie z profesjonalnej pomocy i technik umożliwiających przerwanie negatywnych schematów.