Czym jest zapaść alkoholowa?

marihuanaZapaść alkoholowa to poważny stan zdrowia, który może wystąpić u osób nadużywających alkoholu. Objawy takie jak drżenie, lęk, halucynacje czy drgawki mogą być nie tylko niebezpieczne, ale i przerażające dla osoby doświadczającej tego stanu. W takich sytuacjach niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań, najlepiej pod okiem specjalistów.

Przyczyny zapaści alkoholowej

Zapaść alkoholowa występuje najczęściej u osób długotrwale nadużywających alkoholu, zwłaszcza tych, którzy próbują gwałtownie przerwać picie. Główną przyczyną tego stanu jest zaburzenie równowagi neurochemicznej w mózgu spowodowane długotrwałym spożywaniem alkoholu. Alkohol wpływa na poziom neurotransmiterów, takich jak GABA (kwas gamma-amino-masłowy) i glutaminian, które są odpowiedzialne za regulację napięcia mięśniowego, nastrój i zachowanie. Nagłe zaprzestanie spożywania alkoholu może prowadzić do zwiększenia aktywności glutaminianu i zmniejszenia aktywności GABA, co skutkuje objawami zapaści alkoholowej.

Objawy zapaści alkoholowej

Zapaść alkoholowa może przejawiać się różnorodnymi objawami, które zwykle pojawiają się kilka godzin po ostatnim spożyciu alkoholu. Do najczęstszych z nich należą drżenia, lęk, nadmierna pobudliwość, zaburzenia snu, nudności i wymioty. W cięższych przypadkach mogą wystąpić również halucynacje wzrokowe, słuchowe lub dotykowe, drgawki oraz delirium tremens – stan charakteryzujący się silnym niepokojem, dezorientacją i psychozą. Objawy te mogą utrzymywać się przez kilka dni, a ich nasilenie zwykle zależy od stopnia uzależnienia od alkoholu oraz czasu trwania picia.

Odtrucia alkoholowe jako metoda leczenia

Jednym z kluczowych elementów leczenia zapaści alkoholowej są odtrucia alkoholowe. Polegają one na stopniowym wyeliminowaniu alkoholu z organizmu oraz przywróceniu równowagi neurochemicznej w mózgu. Proces ten może być realizowany zarówno ambulatoryjnie, jak i stacjonarnie, w zależności od nasilenia objawów oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Najlepiej poddać się odtruciu w ośrodku terapii uzależnień. Oprócz odtrucia alkoholowego ważnym elementem leczenia zapaści alkoholowej jest wsparcie psychologiczne oraz dalsze leczenie uzależnienia od alkoholu. Terapia indywidualna, grupowa czy rodzina może pomóc pacjentowi zrozumieć przyczyny swojego problemu, nauczyć się radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami oraz opracować strategie utrzymania trzeźwości.