Jak funkcjonuje prywatny ośrodek terapii uzależnień?

grupa ludzi na spotkaniuOsoby uzależnione powinny uzyskać specjalistyczną pomoc w walce z nałogiem, bez względu na to, czy problem dotyczy alkoholizmu, narkomanii, lekomanii itp.  Uzależnienie to choroba , która negatywnie wpływa na zdrowie fizyczne oraz psychiczne, a także może utrudniać prawidłowe funkcjonowanie społeczne.

 

Tak, jak w przypadku każdego innego schorzenia, niezbędne jest prawidłowe leczenie pod okiem specjalistów. Jednocześnie leczenie uzależnień to nie tylko farmakologia, ale przede wszystkim profesjonalne wsparcie lekarzy i terapeutów. Istnieje wiele placówek terapeutycznych, które pomagają w walce z nałogiem. Uzależniony lub jego najbliżsi mogą skorzystać ze świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w ramach NFZ. Działają również  prywatne ośrodki terapii uzależnień . Jednym z nich jest nasz ośrodek  Trzeźwość w Łomży .

Ośrodek Terapii Uzależnień Trzeźwość w Łomży

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień Trzeźwość specjalizuje się w  leczeniu alkoholizmu, narkomanii i lekomani . Zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę terapeutyczną oraz medyczną.

Pacjenci, którzy trafiają do naszego ośrodka, najpierw są diagnozowani, a następnie opracowywana jest wspólnie z terapeutą dokładna strategia terapii. W wielu przypadkach konieczne jest przeprowadzenie  detoksu, który odbywa się pod okiem lekarzy i pielęgniarek . Następnie pacjent może być skierowany na terapię uzależnienia w formie indywidualnej lub grupowej.

Realizowany od wielu lat w naszym ośrodku program terapeutyczny pozwolił wyjść z nałogu wielu pacjentom, borykającym się z problemem uzależnień od alkoholu, narkotyków czy leków. Zapewniamy wsparcie również rodzinie i bliskim osób uzależniony. Poprzez takie kompleksowe podejście proces leczenia przebiega sprawnie, a po zakończeniu terapii pacjent ma większe szanse na pozostanie w trzeźwości. Jednocześnie zachęcamy pacjentów, którzy ukończyli terapię, do  udziału w sesjach weekendowych , które odbywają się raz w miesiącu. Celem tych spotkań jest zapobieganie nawrotom choroby i mobilizowanie do pozostania w trzeźwości.

Prywatny ośrodek terapii uzależnień prowadzi również konsultacje diagnostyczne ze specjalistami od uzależnień.