Jak i gdzie szukać ośrodka odwykowego?

człowiek z telefonem w łóżkuUzależnienie to nic innego jak nałóg,  pragnienie zażywania jakiejś  substancji lub wykonywania jakiejś czynności.   Uzależnić możemy się od wszystkiego   alkoholu, narkotyków, leków, hazardu czy gier komputerowych. Jego początek ma miejsce wówczas gdy odczuwamy przyjemność korzystną dla naszego organizmu, ale jednocześnie ta przyjemność staje się przymusowa.

Oznacza to tyle, że daną rzecz musimy zrobić, żeby nasz organizm odczuwał satysfakcję.   Potrzeba przyjmowania coraz większych dawek oraz   niechęć do odstawienia prowadzi do patologii. Problem polega na tym, że nigdy nie jesteśmy w stanie określić, kiedy przekroczyliśmy granicę. O uzależnieniu mówimy wówczas gdy dany stan zaczyna szkodzić, lecz my tego nie zauważamy.

Zdarza się, że człowiek sam odczuwa, że już przekroczył cienką linię i szuka pomocy sam. Jednak najczęściej dane uzależnienie widzą osoby z zewnątrz i tu znów rodzi się pytanie, czy jesteśmy w stanie zawalczyć o siebie, czy lekceważymy ich uwagi.

Jeśli faktycznie przyznamy się, przed samym sobą, że jesteśmy bezsilni, wówczas jest to mały krok do długiego procesu leczenia.   Uzależnienie wynika z problemów życiowych, psychiki oraz osobowości danej osoby. Wiele ośrodków prowadzi spotkania grup wsparcia, na których można się podzielić swoimi doświadczeniami oraz poznać historie innych ludzi. Nie zawsze wystarczy rozmowa,  bardzo często należy poddać się terapii w ośrodku uzależnień. Jednym z takich ośrodków jest   Ośrodek Terapii Uzależnieni „Trzeźwość”   w Łomży, który oferuje program terapeutyczny z wykwalifikowana kadrą. 

Rodzaje uzależnień

Trudna sytuacja życiowa jest najczęstszą przyczyną uzależnień.   Problemy rodzinne, finansowe, presja w pracy to główne czynniki, które   wpływają na obniżenie odporności   psychicznej.  W ośrodkach terapeutycznych zarówno prywatnych jak i publicznych można otrzymać kompleksową pomoc. Zatrudnieni specjaliści terapeuci, psychiatrzy pomogą pacjentowi znaleźć źródło problemu oraz pokazać, w jaki sposób należy walczyć z chorobą.

Uzależnienia dzielimy na:

Fizjologiczne,   inaczej fizyczne,  polega na zażywaniu jakiejś substancji, której dostarczenie odczuwalne jest pozytywnie, ale niestety ma niekorzystny wpływ na organizm. Leczenie polega na odtruciu organizmu za pomocą środków farmakologicznych.

Psychiczne   to m.in.   choroba alkoholowa, narkomania, w którym osoba uzależniona musi poddać się terapii.   Polega ona na tym, że możemy jedynie  powstrzymać  przymusowe zachowanie uzależnienia od środków uzależniających.

Najważniejsze jest odzyskanie własnej wartości i pewności siebie. Długość terapii zależy  od osoby uzależnionej, w jakim stopniu będzie współpracować oraz czy jest gotowa zmienić swoją sytuację.

Społeczne, czyli   socjologiczne polega na przyjmowaniu różnego rodzaju substancji ze względu na modę lub pod wpływem otoczenia.   Mamy tu do czynienia z oddziaływaniem grupy na jednostkę, która przystosowuje się do jej  zasad.  Takie uzależnienie występuje głównie wśród młodzieży tzw. toksykomania, czyli narkomania, lekomania, oraz uzależnienie od substancji chemicznych.