Jak wygląda pobyt w ośrodku odwykowym?

grupa ludziOśrodek odwykowy to placówka, w której przeprowadzanie jest leczenie pacjentów uzależnionych od alkoholu, leków czy narkotyków. Celem pobytu w ośrodku odwykowym jest zaprzestanie przez pacjenta przyjmowania środków odurzających i psychoaktywnych, ale nie tylko. Ośrodki odwykowe pełnią także rolę edukacyjną i socjalizacyjną, ucząc zdrowych modeli zachowań i przywracają jednostkę do życia społecznego. W leczeniu odwykowym stosuje się terapię indywidualną oraz grupową, wykorzystując podejście behawiorystyczne. Poniższy wpis krótko odpowie na pytanie, jak wygląda pobyt na odwyku od alkoholu.

Leczenie alkoholizmu w ośrodku odwykowym

Leczenie alkoholizmu polega na powstrzymaniu choroby i długotrwałym utrzymaniu absencji. Podejście behawiorystyczne zakłada, że całkowite wyleczenie alkoholizmu nie jest możliwe, ale pacjent może nauczyć się skutecznie walczyć z uzależnieniem, przez długie lata trwać w absencji i zapobiegać nawrotom choroby. Po zdiagnozowaniu choroby przez lekarza specjalistę pacjent kierowany jest do   ośrodka odwykowego. Pobyt w ośrodku przez pierwsze tygodnie ma na celu wyeliminować objawy zespołu odstawiennego.   Pierwszy krok to detoks, czyli odtrucie (detoksykacja) organizmu. Ten etap pobytu trwa do 10 dni.   Przez ten czas funkcje biochemiczne organizmu zostają ustabilizowane, a sam organizm uniezależnia się od alkoholu. W najcięższych przypadkach lekarz może zalecić hospitalizację i przepisać leki uspokajające, nasenne i przeciwdrgawkowe.

Drugi etap leczenia alkoholizmu skupia się na psychice pacjenta i obejmuje pracę terapeutyczną. Psychoterapia to najważniejsze narzędzie walki z uzależnieniem. Terapia prowadzona jest w ośrodkach terapii uzależnień, poradniach leczenia uzależnień, w oddziałach NFZ leczenia uzależnień dziennych lub całodobowych oraz w grupach AA.   Zajęcia terapeutyczne prowadzone są indywidualnie oraz grupowo.   Proces terapeutyczny trwa od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy. Uwzględnia indywidualne uwarunkowania pacjenta, a często wymaga także współpracy z rodziną chorego i wsparcia socjalno-bytowego. Na terapii pacjent musi uświadomić sobie źródło problemów i nauczyć się im przeciwdziałać. Terapeuci dążą do odbudowania samooceny pacjenta i ponownego nauczenia go budowania relacji międzyludzkich.

Tak wygląda dzień w ośrodku terapii uzależnień

Pobyt w ośrodku odwykowym rządzi się swoimi prawami i wymaga przestrzegania zasad. Dyscyplina, systematyczność i sumienność to elementy, bez których terapia nie będzie miała szans powodzenia. Każdy dzień w ośrodku terapii uzależnień rozpoczyna się gimnastyką i ćwiczeniami fizycznymi na świeżym powietrzu. Potem pacjenci mają czas na chwilę relaksu, medytacji czy modlitwy. Po śniadaniu odbywają się konsultacje terapeutyczne i lekarskie.   Dzień wypełniony jest zajęciami terapeutycznymi, dedykowanymi dla konkretnych grup pacjentów.   Pacjent przebywający w ośrodku ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich przeznaczonych dla niego zajęciach, ale pamiętajmy, że samo podjęcie leczenia uzależnienia od alkoholu nie jest przymusowe. Decyzja o podjęciu leczenia zależy tylko od pacjenta i może on przerwać ten proces w każdym momencie. 

Każdy dzień w ośrodku odwykowym jest precyzyjnie zaplanowany.   Trzeba przestrzegać harmonogramu, godzin zajęć czy terminów posiłków.   To ważne nie tylko ze względów organizacyjnych, ale także psychologicznych. Pacjentom łatwiej jest w ten sposób przystosować się do nowej rzeczywistości. W ośrodku należy podporządkować się zasadom, przede wszystkim całkowitej absencji od środków odurzających i psychoaktywnych oraz zakazowi agresji słownej i fizycznej. Niektóre miejsca uniemożliwiają używanie telefonu i internetu przez pierwsze tygodnie, kontaktowania się z toksycznym środowiskiem czy opuszczania ośrodka. Pacjenci w ciągu dnia dbają o ośrodek tak samo, jak o własny dom – wykonując drobne prace porządkowe, gospodarcze czy naprawcze. Wykonywane zadania i związane z nimi prawa oraz obowiązki zależą od etapu, na jakim znajduje się pacjent. Dzień kończy się kolacją i czasem wolnym lub zajęciami integracyjnymi.