Jakie są zasady obowiązujące w ośrodku odwykowym?

drewniane klocki z napisamiOśrodek odwykowy to placówka, w której pacjenci podejmują skuteczną walkę ze swoimi nałogami pod okiem terapeutów. Skuteczność podjętych działań zależy nie tylko od motywacji pacjenta czy prawidłowo opracowanego planu terapii, ale również od przestrzegania zasad obowiązujących w ośrodku. Jest to bardzo ważne nie tylko ze względów organizacyjnych, ale także psychologicznych.

Detoks — pierwszy krok w walce z uzależnieniem

Po zdiagnozowaniu choroby i skierowaniu pacjenta do ośrodka odwykowego konieczne jest przeprowadzenie detoksu, który ma na celu odtrucie (detoksykację) organizmu. To bardzo trudny dla uzależnionego etap, jednak niezbędny do podjęcia kolejnych kroków. Detoks trwa do 10 dni. W tym czasie funkcje biologiczne organizmu zostają ustabilizowane, a organizm uniezależnia się od szkodliwych czynników lub substancji — alkoholu, leków czy narkotyków.

Zero akceptacji dla środków uzależniających

Główną i najważniejszą zasadą obowiązującą w ośrodku terapii uzależnień jest  całkowita abstynencja od środków odurzających i psychoaktywnych . Oprócz tego nie ma miejsca na żadne akty nietolerancji czy agresji słownej i fizycznej.

W niektórych przypadkach konieczne może być ograniczenie możliwości używania telefonu i internetu, aby uniknąć kontaktu z toksycznym środowiskiem. Podobne reguły mogą obowiązywać w przypadku opuszczania ośrodka.

Dyscyplina, systematyczność i sumienność

Pacjent trafiający do ośrodka terapii uzależnień musi być gotowy na dostosowanie się do panujących w nim zasad. Jest to konieczne z punktu widzenia terapii.  Bez dyscypliny, systematyczności i sumienności nie ma szans na powodzenie.  Zasady te dotyczą przede wszystkim przestrzegania planu dnia oraz uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) oraz konsultacjach lekarskich.

Każdy dzień rozpoczyna się od gimnastyki i ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu. Następnie pacjent ma czas na chwilę relaksu, medytacji lub modlitwy. W ciągu dnia odbywają się liczne zajęcia terapeutyczne grupowe, a także indywidualne konsultacje z terapeutami i lekarzami.  Pacjent zobligowany jest do uczestnictwa we wszystkich zajęciach, na które został skierowany.

Warto przy tym pamiętać, że podjęcie leczenia w ośrodku nie jest przymusowe, a terapię można przerwać w każdym momencie. Jeśli jednak celem jest całkowity powrót do trzeźwości i odzyskanie kontroli nad życiem, należy przestrzegać dyscypliny panującej w placówce.

Przestrzeganie harmonogramów, godzin, terminów

Do zasad obowiązujących w ośrodku terapii uzależnień zaliczyć należy też  obowiązek przestrzegania wszystkich harmonogramów, godzin i terminów . Dotyczy to nie tylko spotkań z lekarzami czy zajęć terapeutycznych, ale również ćwiczeń fizycznych czy posiłków. W ten sposób pacjent krok po kroku przystosowuje się do nowej rzeczywistości w trzeźwości.

Pacjenci zobligowani są też do podejmowania prostych obowiązków, np. prac porządkowych, gospodarczych czy naprawczych. Oczywiście zapewniony jest też czas wolny oraz zajęcia integracyjne.