Jakie zajęcia dla uzależnionych prowadzi ośrodek odwykowy?

pan z założonymi rękamiOśrodki odwykowe prowadzą nie tylko sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych, ale również inne zajęcia z obszaru leczenia i profilaktyki uzależnień. Dowiedz się, jakie to zajęcia i do kogo są one najczęściej skierowane.

 

Zajęcia dla uzależnionych i ich rodzin

Pierwszy typ zajęć prowadzonych przez ośrodek odwykowy to wszelkie zajęcia skierowane do osób borykających się z problemem uzależnienia od alkoholu, narkomanii, lekomanii itp. Są to terapie (indywidualne bądź grupowe), stawiające nacisk na bezpośredni kontakt pacjenta z terapeutą. Drugi typ to spotkania, których adresatami są całe rodziny uzależnionych – dzieci, małżonkowie. Warto bowiem podkreślić,  iż uzależnienie dotyka nie tylko osoby uzależnionej, ale również całej jego rodziny  – mówimy wówczas o problemie współuzależnienia. W wielu ośrodkach bliscy mogą otrzymać indywidualne wsparcie i dowiedzieć się, jak pomóc oraz jak samemu poradzić sobie z problemem.

 

Zajęcia prowadzone przez ośrodek odwykowy mogą przybierać różne formy. Np. mogą być to pojedyncze konsultacje (np. dla osoby, która po raz pierwszy zgłasza się z problemem i nie wie, gdzie może uzyskać wsparcie). Inne formy to zjazdy i sesje weekendowe, także wyjazdowe, w trakcie których możliwy jest intensywny kontakt z terapeutą.

 

Leczenie czy profilaktyka?

Wiele ośrodków odwykowych prowadzi również działania z zakresu profilaktyki uzależnień.  Profilaktyka skierowana jest zwłaszcza do grup szczególnie zagrożonych uzależnieniem, np. do młodzieży, czy do dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy itp . Wiele ośrodków skupia się również na terapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (tzw. DDA), czyli osób już dorosłych, które w dzieciństwie doświadczyły trudności związanych z chorobą alkoholową jednego bądź dwojga rodziców, co odbija się na ich późniejszym życiu.