Kiedy konieczne jest leczenie farmakologiczne alkoholizmu?

kobieta z butelką winaAlkoholizm jest to zaburzenie   spowodowane brakiem kontroli w spożywaniu alkoholu. Uzależnienie od alkoholu jest o tyle groźne, że niszczy organizm chorego, ale równocześnie zaburza relacje z bliskimi. Terapia bywa trudna, jest to proces długotrwały, który wymaga leczenia farmakologicznego oraz programu terapeutycznego.   Jednak żeby terapia odniosła pozytywny skutek, pacjent musi wykazać silną wolę. Alkoholizm jest chorobą, która należy leczyć.

Dlatego mamy wiele ośrodków, które oferują pomoc w leczeniu uzależnienia.   Jednym z nich jest  Ośrodek Terapii Uzależnień „Trzeźwość”   w Łomży. Specjaliści od terapii uzależnień dobierają program do danej osoby. Na początku człowiek musi sobie uzmysłowić, co w jego życiu jest  najważniejsze czy rodzina, czy kariera zawodowa i wówczas może podjąć terapię.   Niestety nie w każdym przypadku psychoterapia odnosi skutek, wtedy pozostaje terapia ambulatoryjna z zastosowaniem   leczenia farmakologicznego. W przypadku bardzo ciężkiego alkoholizmu należy pacjenta zamknąć na oddziale zamkniętym.

Z uzależnieniem mamy do czynienia wtedy gdy osoba zaczyna pić w samotności, żeby nikt nie widział. Pije w pracy, od samego rana, ponieważ przerwy doprowadzają do zaburzeń ciśnienia, drżenia kończyn, drażliwość leki.

Objawy uzależnienia od alkoholu:

– głód alkoholowy, czyli potrzeba spożycia alkoholu,

– brak kontroli, czyli brak ograniczeń,

– wzrost tolerancji, czyli coraz większa ilość spożycia do zaspokojenia potrzeby upojenia,

– alkohol jest jedyną przyjemnością. 

Leczenie farmakologiczne alkoholizmu

Leczenie farmakologiczne   stosujemy wówczas gdy psychoterapia mimo wielu etapów nie przynosi zamierzonego celu. Pacjent mimo wszystko nie potrafi ograniczyć spożywanego alkoholu ani też nie ogranicza dni, w których alkohol wypija.   Zdarza się, że pacjent nie jest w stanie brać udziału w terapii i wówczas również należy   zastosować leczenie farmakologiczne. Dochodzą do tego różne choroby psychiatryczne i neurologiczne, a organizm pacjenta powinien jak najszybciej zredukować ilość przyjmowanego alkoholu.

W celu leczenia alkoholizmu należy zgłosić się do poradni leczenia odwykowego lub  uzależnień. Na ogół takie zajęcia trwają trzy razy w tygodniu w przeciągu około 6 miesięcy. Do takiej poradni może zwrócić się również rodzina alkoholika.   Wiele ośrodków oferuje leczenie ambulatoryjne na oddziałach dziennego pobytu, tu zajęcia odbywają się w godzinach dopołudniowych pięć razy w tygodniu w ciągu około dwóch miesięcy. Jednak jeśli pacjent nie jest w stanie utrzymać abstynencji, wówczas kierowany jest na oddziały całodobowe, w którym pozostaje do dwóch miesięcy. Jeśli mamy do czynienia z zagrożeniem życia wówczas pacjent skierowany jest na oddział leczenia zespołu abstynencyjnego i są mu podane leki, które mają działać uspokajająco, przeciwlękowo i przeciwdrgawkowo. Bardzo często w leczeniu alkoholizmu podaje się leki, których zastosowanie spowoduje dysfunkcje organizmu po spożyciu alkoholu.