Kim są tzw. alkoholicy wysokofunkcjonujący?

alkoholik wysokofunkcjonujący

Wbrew powszechnemu przekonaniu, osoba uzależniona od alkoholu to nie zawsze osoba bezrobotna, zamknięta w czterech ścianach, zmagająca się z widocznymi problemami życiowymi.

Cechy alkoholików wysokofunkcjonujących

Alkoholicy wysokofunkcjonujący to osoby, które mimo swego uzależnienia od alkoholu potrafią utrzymać pozory normalności, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Z reguły mają dobrze płatne prace i sprawują ważne funkcje społeczne. Są często wzorcem do naśladowania dla innych, a ich zdolności zawodowe są cenione przez pracodawców. W życiu osobistym również starają się utrzymywać pozory szczęśliwych relacji z partnerką czy dziećmi, choć często zatajają swój problem przed najbliższymi.

Jak rozpoznać alkoholika wysokofunkcjonującego?

Rozpoznanie alkoholika wysokofunkcjonującego może być trudne, ponieważ takie osoby starają się ukrywać swój problem przed otoczeniem. Istnieją jednak pewne sygnały, na które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim, osoby te mają tendencję do picia alkoholu każdego dnia i często nie potrafią sobie odmówić kolejnej lampki czy kieliszka. Ponadto, mogą próbować ukrywać swoje spożycie alkoholu lub umniejszać jego ilość przed innymi, tłumacząc się potrzebą rozluźnienia czy odprężenia po ciężkim dniu. Często również wykazują się podwójnym życiem – w pracy są sumiennymi pracownikami, a po godzinach oddają się nałogowi.

Dostępne formy pomocy dla alkoholików wysokofunkcjonujących

Pomoc dla alkoholików wysokofunkcjonujących jest równie ważna jak dla tych, którzy mają problemy ze znalezieniem pracy czy związanymi z codziennym życiem. Najistotniejsze jest, aby uzależnione osoby zdawały sobie sprawę z tego, że ich problem istnieje i wymaga profesjonalnej pomocy. Dostępne formy wsparcia to przede wszystkim terapia indywidualna u psychologa czy specjalisty od uzależnień, grupy wsparcia takie jak Anonimowi Alkoholicy, a także ośrodki terapeutyczne, które oferują kompleksowe programy leczenia nałogów. Profesjonalną pomoc można uzyskać m.in. w naszym ośrodku odwykowym w Łomży

Kluczowe znaczenie ma także wsparcie ze strony bliskich oraz otoczenia, które może pomóc w skierowaniu osoby uzależnionej na właściwą drogę.