Kto może skorzystać z pomocy ośrodka leczenia uzależnień

Ludzie siedzący obok siebieOśrodek leczenia uzależnień oferuje kompleksowe usługi dla pacjentów, którzy zmagają się z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków czy leków. Wyspecjalizowane placówki zapewniają pomoc nie tylko chorym, ale także ich rodzinom i osobom współuzależnionym. Najważniejszym aktem prawnym, organizującym system lecznictwa odwykowego w Polsce jest   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu, oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi.

Leczenie uzależnień w ośrodkach NFZ

Podmioty lecznicze, które wykonują świadczenia na rzecz osób uzależnionych to poradnie terapii uzależnień, poradnie leczenia uzależnień, całodobowe oddziały terapii uzależnienia, całodobowe oddziały leczenia uzależnienia, dzienne oddziały terapii uzależnienia, dziennie oddziały leczenia uzależnienia, odziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz hostele dla osób uzależnionych od alkoholu.   Ośrodki terapeutyczne udzielają pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych, osobom z zaburzeniami nawyków i popędów, a także członkom ich rodzin. 

Leczenie uzależnienia od alkoholu w poradniach, posiadających kontrakt z NFZ jest bezpłatne. Z oferty leczenia w poradni mogą skorzystać nawet osoby nieubezpieczone, a ośrodek NFZ nie może odmówić im pomocy. To duże ułatwienie dla osób, które w wyniku swojego nałogu straciły pracę i nie mogą korzystać ze zwyczajowych przywilejów osób ubezpieczonych. Wszystkie osoby chętne i zmotywowane mogą skorzystać z oferty leczenia uzależnienia od alkoholu w poradni leczenia uzależnień. Nie potrzebują one skierowania od lekarza. Wystarczy, że osoba uzależniona skontaktuje się z wybraną poradnią, a następnie zarejestruje na terapię i poczeka na swoją kolej. Warunkiem niezbędnym jest zachowanie absencji od alkoholu, a jedynym wymaganym przy rejestracji dokumentem – dowód osobisty. Skierowanie nie jest wymagane także wtedy, gdy uzależniony posiada prawomocne orzeczenie sądu, zobowiązujące daną osobę do leczenia odwykowego. 

Możliwość skorzystania z całodobowych ośrodków leczenia uzależnień mają tylko osoby ubezpieczone.   Przyjęcie do ośrodka NFZ wymaga skierowania od psychiatry, a na swoją kolej trzeba poczekać nieraz kilka tygodni. Skierowanie ważne jest 14 dni od daty wystawienia. Oprócz dowodu osobistego należy ze sobą zabrać także dokument, potwierdzający aktualne ubezpieczenie. Warunkiem przyjęcia do ośrodka jest minimum dwutygodniowa abstynencja lub odbycie detoksykacji.

Prywatne ośrodki leczenia uzależnień

Alternatywą dla bezpłatnych poradni i ośrodków NFZ są   prywatne ośrodki leczenia uzależnień.   To rozwiązanie dla osób, które wymagają szybkiego podjęcia leczenia, ale na liście NFZ znajdują się daleko w kolejce oczekujących. Ośrodki NFZ często nie przyjmują także osób nieletnich. Do całodobowych ośrodków leczenia uzależnień najczęściej trafiają osoby z zaawansowaną chorobą lub zmagające się dodatkowo z chorobami towarzyszącymi uzależnieniu. Z oferty prywatnych ośrodków leczenia uzależnień mogą skorzystać tylko osoby trzeźwe. W przypadku, gdy nie są w stanie samodzielnie utrzymać dłuższej abstynencji, konieczne jest odbycie detoksu w ośrodku. Trwa on zazwyczaj około 10 dni.  Do ośrodków prywatnych przyjmowane są osoby zmotywowane do leczenia po wcześniejszym przeprowadzeniu rozmowy wstępnej.