Metody stosowane w terapii uzależnień

kobieta leżąca na kanapieTerapia uzależnień może dotyczyć wielu nałogów, takich jak alkoholizm, narkomania czy lekomania. Leczenie osób uzależnionych składa się zarówno z detoksu, jak i z pracy z terapeutą. Jakie są najczęstsze metody w terapii uzależnień i co je wyróżnia?

 

Rola pracy terapeutycznej

Problem uzależnień dotyczy nie tylko uzależnienia od substancji chemicznej. Drugim, niemniej ważnym problemem jest też uzależnienie psychiczne. Dlatego też w skutecznym leczeniu alkoholizmu, narkomanii czy lekomanii niezbędne jest poddanie się  terapii uzależnień . Jej celem jest poprawa zdrowia oraz nauka radzenia sobie z problemami.

 

Rolą wykwalifikowanego terapeuty jest towarzyszenie osobie uzależnionej w zrozumieniu istoty uzależnienia oraz wspieranie w drodze ku trzeźwości . W zależności od przypadku, terapia może mieć różną częstotliwość, odbywać się np. raz w tygodniu czy w formie weekendowych zjazdów. Jej długość i częstotliwość powinny ściśle opierać się o zalecenia lekarza.

 

Terapia indywidualna i grupowa

Podstawowy podział terapii uzależnień to terapia indywidualna i grupowa. Terapia indywidualna opiera się na bezpośredniej współpracy osoby uzależnionej z terapeutą. Jej zaletą jest fakt, iż terapeuta może poświęcić całą uwagę jednej osobie i dokładnie przenalizować z nią wszystkie aspekty problemu. Terapia grupowa ma natomiast tę zaletę, że uczestnicy wchodzą również w interakcje z innymi osobami, ćwicząc zachowania społeczne, współczując i dając sobie nawzajem wsparcie.

 

Terapia może opierać się na różnych szkołach, np. behawioralno-poznawczej, systemowej czy psychoanalizie.   Bywa również wzbogacana o różne elementy, takie jak np. medytacja, ćwiczenia fizyczne czy inne aktywności. Nie są to formy terapii, ale metody wspomagające, np. łagodzące objawy stresu.