Na czym polega 12 kroków w leczeniu alkoholizmu?

ludzie siedzący na spotkaniuProgram 12 kroków powstał w ramach wspólnoty AA, zrzeszającej uzależnionych od alkoholu, którzy podczas specjalnych spotkań wspierali siebie nawzajem w walce z nałogiem. Są to zalecenia i wskazówki dla trzeźwiejących alkoholików, w jaki sposób — krok po kroku — pracować nad sobą, nad swoimi doświadczeniami, wspomnieniami i charakterem, aby w konsekwencji wygrać z uzależnieniem. Są to konkretne działania, które należy podejmować konsekwentnie i trzymając się ustalonej kolejności.

Leczenie alkoholizmu  to długotrwały proces, który wymaga akceptacji problemu, determinacji i wiary we własne możliwości oraz pomoc niesioną przez specjalistów i osoby bliskie. Program 12 kroków może być wsparciem w powrocie do trzeźwego, świadomego i pełnowartościowego życia.

12 kroków do trzeźwości

 1. Uzależniony uznaje i przyznaje się do swojej bezsilności wobec alkoholowego nałogu. Akceptuje istnienie choroby i chce uzyskać pomoc.
 2. Kolejny krok ukierunkowany jest na odzyskanie równowagi w życiu i zdrowego rozsądku. Na tym etapie dla wielu chorych pomocna jest ufność we wsparcie Siły Wyższej (jakkolwiek rozumianej, gdyż ta kwestia zależy od indywidualnych przekonań czy wyznawanej religii). Najważniejsze jest jednak, że alkoholik uznaje, iż potrzebuje pomocy innych osób.
 3. Odpuszczenie lęków i przymusu kontrolowania rzeczywistości po odstawieniu używki. Chory musi zaakceptować to, że człowiek nie ma kontroli ani wpływu na pewne rzeczy i sprawy.
 4. Intensywna praca nad charakterem. Na tym etapie należy wykonać uczciwą analizę swoich błędów i słabości. Alkoholik musi też nauczyć się panować nad swoimi emocjami, gdyż po odstawieniu alkoholu może pojawiać się porywczość, impulsywność czy tendencja do obrażania się.
 5. Uzależniony musi otworzyć się na drugiego człowieka i opowiedzieć mu o swoich przewinieniach, wadach, słabościach. Podczas spotkań AA ma to miejsce przed innymi uczestnikami lub przed sponsorem.
 6. To kontynuacja działań podjętych w poprzednim kroku. Na tym etapie uzależniony uczy się akceptacji samego siebie, a jednocześnie deklaruje chęć dalszej pracy nad swoim zachowaniem, wadami i słabościami.
 7. Uzależniony musi otworzyć się na pomoc z jeszcze większą ufnością. Bardzo ważne jest, aby działania podejmował pokornie, bez przekonania, że ma zawsze rację, lecz rozważając sugestie innych i podejmując próby modyfikowania własnych zachowań.
 8. Ósmy krok jest początkiem procesu, który ma na celu przygotowanie uzależnionego do świadomego i uczciwego zmierzenia się z przeszłością oraz ze skrzywdzonymi w niej przez alkoholika ludźmi.
 9. Na tym etapie alkoholik powinien zadośćuczynić tym, których skrzywdził.
 10. Polega na trwaniu w rzetelnej ocenie swoich działań i wyznawaniu na bieżąco swych przewinień związanych z nałogiem. Uzależniony powinien na co dzień przyglądać się swoim działaniom, szczególnie pod kątem niewyrządzania krzywd innym.
 11. Ten krok dotyczy rozwoju duchowego.
 12. Jest to zamknięcie całego cyklu. Alkoholik jest w stanie stosować się do wszystkich wcześniejszych zasad na co dzień. Co więcej, jest gotowy do dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi uzależnionymi i niesienia im pomocy.