Na czym polega terapia dla osób współuzależnionych?

dłonie ludziDługotrwałe współżycie z osobą uzależnioną jest źródłem cierpień, zaburzeń emocjonalnych i może mieć negatywny wpływ zarówno zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy w domu przebywa osoba uzależniona, często pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających, jak i stresu związanego z niepewnością, co może wydarzyć się w przyszłości z powodu choroby partnera czy członka rodziny.

Współuzależnienie to zespół skutków psychologicznych, na które są narażone osoby żyjące w jednej rodzinie z uzależnionym.  Mogą i powinny one szukać specjalistycznej pomocy, ponieważ istnieją skuteczne formy leczenia współuzależnienia. Takie wsparcie zapewnia Ośrodek Terapii Uzależnień  Trzeźwość w Łomży.

Reakcja ze strony bliskich na problem alkoholowy

Destrukcyjna siła nałogu może doprowadzić do dwojakiego rodzaju dysfunkcji w relacjach między bliskimi osobami.  Pierwszy z wariantów polega na zerwaniu więzi z chorym, który zostaje pozbawiony wsparcia ze strony bliskich, a jednocześnie doznaje uczucia skrzywdzenia.  To z kolei może prowadzić albo do spotęgowania nałogu, albo przyspiesza osiągnięcie punktu krytycznego (sięgnięcie tzw. dna, od którego trzeba się odbić), co w wielu przypadkach jest decydującym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o leczeniu. Warto przy tym dodać, że osoba decydująca o zerwaniu więzi również narażona jest na szereg konsekwencji emocjonalnych, z którymi także trudno sobie poradzić samodzielnie.

Drugi wariant dotyczy sytuacji, w której osoby bliskie starają się pomóc uzależnionemu, dostosowują tryb życia od jego choroby.   Takie zachowanie bardzo często prowadzi do negowania istnienia problemu i prób łagodzenia przykrych sytuacji. Niemniej dotychczasowe relacje i tak ulegają zaburzeniu, a pozorne wsparcie może utrudniać powrót do zdrowia, narażając przy tym pozostałych członków rodziny na wiele problemów psychologicznych — w tym właśnie współuzależnienia.

Terapia dla współuzależnionych również jest bardzo ważna

Rzadko się zdarza, że problem uzależnienia dotyczy tylko jednej osoby. Chociaż docelowo cierpi na nią jeden pacjent, skutki schorzenia odczuwają również jego bliscy.  Współuzależnienie zostało dogłębnie poznane i istnieją skuteczne metody leczenia.   Powszechnie podzielany jest pogląd, że współuzależnienie występuje u wszystkich osób, które pozostają w związkach miłosnych lub małżeńskich z uzależnionym, a także u tych, którzy mają (lub mieli) rodziców lub dziadków borykających się z nałogiem, np. alkoholizmemPodjęcie stosownej terapii przez osobę współuzależnioną wydaje się więc najefektywniejsze w połączeniu z terapią chorego.  Naprawa relacji rodzinnych czy partnerskich jest jednym z głównych założeń programów terapeutycznych, zwiększając szanse na pomyślne leczenie. Wspomnieć tutaj należy przede wszystkim o takich formach pomocy, jak m.in. indywidualne sesje z terapeutą, a także grupowe spotkania, które stają się coraz powszechniejszą formą walki z uzależnieniem i współuzależnieniem.

Profesjonalną pomoc osobom współuzależnionym zapewnia nasz Ośrodek Terapii Uzależnień w Łomży.