O co trzeba zadbać, zaczynając trzeźwe życie?

młoda kobietaUzależnienie od alkoholu to choroba, która wyniszcza i rujnuje nie tylko samą osobę dotkniętą problemem, ale również osoby z najbliższego jej otoczenia: rodzinę, partnera, przyjaciół. Niezwykle ważne jest podczas wychodzenia z picia jest chęć zerwania z nałogiem. O co trzeba zadbać zaczynając trzeźwe życie?

Na czym polega leczenie alkoholika?

Skuteczność terapii leczenia uzależnienia od alkoholu   w dużej mierze zależy od samego pacjenta. Od tego co skłoniło go do podjęcia próby walki zerwania z nałogiem zależy w dużej mierze sukces procesu zdrowienia. Ważna jest świadomość strat, jakie alkohol wyrządził w jego życiu. To pozwala w chwilach zwątpienia walczyć z chęcią powrotu do kieliszka. Drugą istotną rzeczą jest zapoznanie się ze szczegółami programu leczenia i zaakceptowania planu zdrowienia, jaki należy wdrożyć po opuszczeniu ośrodka.  Choroba alkoholowa jest trudną, ale możliwą do wygrania wojną, którą każdy z osób poddanych leczeniu musi stoczyć sam na sam z substancją, od której jest uzależniony. Żeby wygrać walkę koniecznie trzeba nauczyć się panować nad głodem alkoholowym i nauczyć się na nowo kontroli nad własnym życiem, wziąć odpowiedzialność za swoje trzeźwienie.

Jak żyć po wyjściu z ośrodka?

Po wyjściu z ośrodka trzeba ściśle trzymać się planu zdrowienia, wytrwać w asertywnej postawie w codziennym życiu, w którym odmowa sięgnięcia po kieliszek „w starym stylu” radzenia sobie z trudnościami jest niezwykle trudna, ale możliwa. Proces zdrowienia wymaga wytrwałości i determinacji. Wystarczy jedno zaniedbanie zasad, aby wpaść z powrotem w pętlę nałogu, choć z drugiej strony trzeba umieć dbać o siebie, umieć nagradzać siebie za każdy drobny sukces nad pokonaniem chęci napicia się przysłowiowego małego kieliszka „dla zdrowotności”.

Zgubna jest samotność. Nie da się żyć i trzeźwieć w samotności. Należy pomyśleć o tym, jak zorganizować sobie życie, kogo włączyć w walkę o swoje życie, by mieć na kogo liczyć zarówno w chwili słabości, jak i móc świętować kolejne dni bez alkoholu. Ważne, by unikać znajomych “od picia” i miejsc, w których uznaje się to za normalne.