Warunki przyjęcia do ośrodka leczenia uzależnień

kobieta zasłaniająca twarzAby zostać objętym całodobowym leczeniem w ośrodku leczenia uzależnień, trzeba dysponować skierowaniem wypisanym przez lekarza rodzinnego lub lekarza psychiatrę.  Na skierowaniu tym powinna być informacja o rozpoznaniu oznaczona symbolem klasyfikacji ICD10. Do podjęcia leczenia uprawnia także postanowienie Sądu. Należy także mieć przygotowany dokument o byciu objętym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. 

 

Trzeźwość oraz odbycie detoksu

 

Warunkiem podstawowym, aby zostać przyjętym na oddział leczenia uzależnień, jest absolutna trzeźwość w momencie czasu przyjmowania.  Trzeźwość jest nie tylko świadectwem tego, że w najbliższym czasie nie były przyjmowane przez potencjalnego pacjenta żadne substancje psychoaktywne, ale stanowi też o tym, że jest on gotowy na podjęcie zmian w swoim życiu i poddanie się terapii. Aby podjąć terapię nie trzeba przejść w tym celu detoksu, aczkolwiek jego odbycie znacznie ułatwia przejście przez pierwsze etapy  terapii leczenia uzależnień. 

 

Dokumentacja medyczna

 

W przeprowadzeniu terapii pomoże lekarzowi prowadzącemu dostęp do dotychczasowej dokumentacji medycznej, która będzie stanowić świadectwo istnienia chorób przewlekłych. Ośrodek ma obowiązek zadbać o ciągłość przyjmowania leków.  Jeżeli pacjent przyjmuje leki psychotropowe, neuroleptyki lub inne środki działające na ośrodkowy układ powinien poinformować o tym lekarza  oraz zabrać poświadczającą ten fakt dokumentację. 

 

Potrzeba zmiany swojej sytuacji

 

Najważniejszym warunkiem, który decyduje o powodzeniu terapii, jest przede wszystkim gotowość jej podjęcia oraz świadomość tego, że wiąże się ona z koniecznością zmiany dotychczasowych nawyków. Jest to droga pełna wyrzeczeń i przekłada się na długi czas przebywania pod obserwacją specjalistów terapii uzależnień.