Przymusowe leczenie alkoholizmu – jak to wygląda?

pan ze szklanką z whiskyWieloletnie nadużywanie alkoholu niestety jest bardzo powszechne. Uzależnienie od alkoholu wpływa destrukcyjnie nie tylko na alkoholika, ale także na jego najbliższą rodzinę, która musi się zmagać z tym problemem. Awanturujący i systematycznie zaburzający spokój, śpiący alkoholik na klatce czy ławce, dodatkowo nie kontrolujący swoich potrzeb fizjologicznych jest ogromnym problemem i niebezpieczeństwem dla rodziny i sąsiadów. W takich przypadkach warto, aby alkoholik zdecydował się na skorzystanie z fachowej pomocy terapeutów.

O ile osoba nadużywająca alkoholu zdaje sobie sprawę ze swojego problemu i ma chęci oraz silną wolę do walki ze swoimi słabościami, o tyle osoba, dla której problem alkoholowy nie istnieje, co mija się z rzeczywistością, nie jest w stanie sama sobie pomóc, koniecznie musi udać się do ośrodka trzeźwości. Leczenie odwykowe jest dobrowolne, jednak nie zawsze. Może zdarzyć się tak, że sąd skieruje alkoholika na przymusowe leczenie. Aby tak się wydarzyło, potrzebna jest opinia komisji, składająca się z biegłego psychologa i psychiatry. Sąd wówczas wzywa do stawienia się alkoholika, do wybranej placówki leczniczej, w celu poddania się leczenia, które trwa tak długo, ile wymaga tego chory. Dodatkowo sąd może ustanowić nadzór kuratora. Warto wspomnieć także o możliwości całkowitego ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej. Dzieje się to w przypadku, kiedy sąd uzna, że zachodzi taka potrzeba, wówczas chorzy umieszczani są w placówkach uzależnionych od alkoholu.  

Nastoletni alkoholicy

Problem alkoholizmu dotyczy nie tylko osób dorosłych, ale coraz częściej także młodzieży. Ogólnie dostępny alkohol i inne używki, problemy rodzinne, a także problemy szkolne, powodują, że nastolatkowie często sięgają po alkohol. O ile sprawa dotyczy spożywania raz na jakiś czas podczas imprez, o tyle sprawa robi się poważna, kiedy alkohol stał się w życiu nastolatka codziennością. Agresywny, pobudzony i pijany nastolatek jest niebezpieczny dla siebie oraz otoczenia. Wówczas należy podjąć niezwłocznie odpowiednie kroki, aby wysłać go na przymusowe leczenie. Tylko dobrze przeprowadzona terapia jest w stanie pomóc osobom zmagającym się z alkoholizmem.