Ośrodek trzeźwości
Ośrodek Terapii
Uzależnień
Twoja droga do trzeźwości, zaczyna się w miejscu,
w którym właśnie jesteś.

Leczenie narkomanii – formy pomocy osobom uzależnionym od narkotyków

leczenie narkomanii

Narkomania to choroba, która polega na uzależnieniu od narkotyków, czyli substancji psychoaktywnych, wpływających na czynności mózgu. Jak każde inne uzależnienie wymaga stosownego leczenia. Bez odpowiedniej terapii choroba będzie postępować, zagrażając zdrowiu, a nawet życiu. Osoby sięgające po narkotyki, a także ich bliscy, powinni skorzystać z form pomocy, które oferowane są przez specjalistyczne Ośrodki Terapii Uzależnień.

Narkomania – specjalistyczna terapia jest konieczna

Narkomania to bardzo złożona, a jednocześnie podstępna choroba. Wpływa na ośrodkowy układ nerwowy człowieka i z czasem prowadzi do psychicznego, fizycznego i emocjonalnego wyniszczenia. Uzależnienie od narkotyków wymaga wdrożenia specjalistycznego leczenia. I chociaż zwykle jest to proces długi i żmudny, to stanowi jedyną szansę na skuteczne wyzwolenie się z nałogu.

Tak jak w przypadku każdej innej choroby, im wcześniej podjęte zostanie leczenie, tym większe szanse na oczekiwane rezultaty. Niestety uzależnieni bardzo często zwlekają z terapią. Faza inicjacji to okres początkowych “eksperymentów”, kiedy człowiek dopiero poznaje i próbuje różnorodnych substancji psychoaktywnych. Później następuje etap zażywania. Im częściej narkotyki są zażywane, tym szybciej pojawią się negatywne zmiany obejmujące nie tylko zdrowie i psychikę, ale również kontakty międzyludzkie czy sytuację materialną. Niestety granica między fazą zażywania a fazą uzależnienia jest bardzo cienka. Uzależniony sięga po substancje psychoaktywne często i nie jest w stanie odmówić sobie kolejnej dawki narkotyków.

Kiedy pojawia się tzw. głód narkotykowy, czyli silna i niemożliwa do opanowania potrzeba zażycia substancji odurzającej, utrata kontroli nad ilością i częstotliwością przyjmowania narkotyków, zwiększanie dawek, konieczne jest wdrożenie stosownej terapii. Oprócz tego zawsze pojawiają się objawy zespołu abstynencyjnego w przypadku odstawienia substancji uzależniającej.

Jak leczy się uzależnienie od narkotyków?

Jak już zostało wspomniane, leczenie narkomanii to długotrwały i kilkuetapowy proces, który wymaga trafnej diagnozy, a następnie doboru odpowiedniej metody terapeutycznej. Pierwszym etapem jest detoksykacja, czyli odtruwanie organizmu. Chory musi przygotować się na to, że usuwanie toksyn z organizmu nie jest przyjemne i wiąże się z silnymi objawami głodu narkotycznego. Jednocześnie jest to konieczne, aby całkowicie trzeźwy pacjent mógł kontynuować terapię w specjalistycznym ośrodku.

Dobór konkretnych metod terapeutycznych zależy od stopnia uzależnienia oraz indywidualnej sytuacji pacjenta. Zwykle wdrażana jest terapia narkotykowa grupowa i indywidualna. Celem jest wdrożenie trwałych zmian we wszystkich sferach życiowych pacjenta.

Leczenie narkomanii jest skuteczne i przynosi pozytywne oraz — co najważniejsze — długotrwałe rezultaty, jednak tylko wtedy, gdy podjęta zostanie specjalistyczna pomoc i nadzór lekarski. Istotną rolę ogrywa również skuteczne przeciwdziałanie nawrotom, a także — jeśli to możliwe — praca również z najbliższą rodziną.

Aktualności

Wykonanie: dobre piksele