Ośrodek trzeźwości
Ośrodek Terapii
Uzależnień
Twoja droga do trzeźwości, zaczyna się w miejscu,
w którym właśnie jesteś.

Program terapii

I.    Uzależnienie, jako choroba. Objawy uzależnienia.

Zdobycie podstawowych informacji na temat uzależnienia.

Praca nad rozpoznaniem własnego uzależnienia i jego objawów.

II.    Kryzys – co skłoniło mnie do podjęcia leczenia uzależnienia?

Budowanie motywacji do zaprzestania picia czy zażywania oraz analiza strat z niego wynikających.

III.    Fazy rozwoju uzależnienia i procesu zdrowienia.

Temat ten pozwala pacjentom przeanalizować rozwój swojej choroby oraz pogłębiać wiedzę na temat strat wynikających z uzależnienia. Zapoznaje także z procesem terapii oraz przygotowuje do dalszego zdrowienia.

IV.    Emocje i uczucia.

Zdobywanie wiedzy na temat sfery emocjonalnej człowieka. Pacjent ma możliwość poznania roli uczuć w życiu człowieka oraz procesie zdrowienia. Uczy się rozpoznawać, nazywać i wyrażać uczucia w sposób zdrowy.

V.    Psychologiczne mechanizmy uzależnienia.

  • Mechanizm nałogowej regulacji emocji,
  • Mechanizm iluzji i zaprzeczeń,
  • Mechanizm rozpraszania i rozdwajania Ja,

Temat ten służy rozpoznaniu zmian w psychice spowodowanych przez uzależnienie. Pozwala to na zatrzymanie nałogowych sposobów funkcjonowania pacjenta w sferze myśli, uczuć i zachowania.

VI.    Głód alkoholowy, narkotykowy.

Temat ten pozwala pacjentom nauczyć się utrzymywania abstynencji. Jest to możliwe między innymi dzięki poznaniu sposobów radzenia sobie z pragnieniem picia lub zażywania. Pacjenci mają także możliwość rozpoznania sytuacji wywołujących głód i zaplanowania zmiany stylu życia.

VII.    Bezsilność wobec alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Praca nad rozpoznaniem i akceptacją ograniczeń wynikających z uzależnienia. Pozwala to na rozpoznanie utraty kontroli nad piciem czy zażywaniem i podjęcie decyzji o długotrwałej abstynencji. Służy także do pracy nad odzyskaniem kontroli nad swoim życiem i przejęcia odpowiedzialności za swoje trzeźwienie.

VIII. Duchowość w aspekcie wartości.

Praca nad odnalezieniem celu w życiu i odbudowa systemu wartości.

IX.    Żal po stracie.

Praca nad radzeniem sobie z uczuciami wynikającymi z podjęcia abstynencji i zmiany stylu życia.

X.    Wstyd. Poczucie winy.

Pacjenci uczą się jak na trzeźwo radzić sobie z trudnymi uczuciami przeżywanymi podczas i po terapii. Uczucia wstydu i poczucia winy ujawniają się najczęściej po uświadomieniu sobie szkód spowodowanych piciem czy zażywaniem.

XI.    Lęk przed zmianą.

Temat ten przygotowuje pacjenta do wprowadzenia zmian w życiu służących utrzymaniu trzeźwości oraz pomaga poradzić sobie z obawami i lękiem.

XII.    Trening umiejętności służących zdrowieniu.

Udział w treningu pozwala zdobyć umiejętność skutecznego odmawiania alkoholu czy innych substancji. Uczy także informowania o uzależnieniu oraz bezpiecznego zachowania w sytuacjach, gdy pojawia się alkohol lub inne środki.

XIII.    Plan zdrowienia.

Każdy pacjent z pomocą terapeuty przygotowuje plan działania po ukończeniu terapii. Wyznacza on kierunki dalszego rozwoju i wprowadzania zmian w życiu pacjenta, żeby mógł on utrzymać trzeźwość po opuszczeniu ośrodka.

 

Aktualności

12
paź
Czym jest współuzależnienie?

Osoby, które pojawiają się w naszym życiu mają na nas ogromny wpływ – nawet jeśli nie do końca zdajemy sobie…

30
wrz
Czym jest zjawisko wysoko funkcjonującej osoby uzależnionej?

Uzależnienie może przebierać wiele twarzy. Osoba, która zmaga się z problemem nie zawsze pasuje do utartego schematu, a jej bolączki…

25
sie
Dlaczego alkohol czasami wywołuje agresję?

Alkohol ma negatywny wpływ na organizm człowieka. Taką zależność potwierdziło wiele badań naukowych. Spożywanie alkoholu ma wpływ na samopoczucie, zachowanie…

Wykonanie: dobre piksele