Ośrodek trzeźwości
Ośrodek Terapii
Uzależnień
Twoja droga do trzeźwości, zaczyna się w miejscu,
w którym właśnie jesteś.

Program terapii

I.    Uzależnienie, jako choroba. Objawy uzależnienia.

Zdobycie podstawowych informacji na temat uzależnienia.

Praca nad rozpoznaniem własnego uzależnienia i jego objawów.

II.    Kryzys – co skłoniło mnie do podjęcia leczenia uzależnienia?

Budowanie motywacji do zaprzestania picia czy zażywania oraz analiza strat z niego wynikających.

III.    Fazy rozwoju uzależnienia i procesu zdrowienia.

Temat ten pozwala pacjentom przeanalizować rozwój swojej choroby oraz pogłębiać wiedzę na temat strat wynikających z uzależnienia. Zapoznaje także z procesem terapii oraz przygotowuje do dalszego zdrowienia.

IV.    Emocje i uczucia.

Zdobywanie wiedzy na temat sfery emocjonalnej człowieka. Pacjent ma możliwość poznania roli uczuć w życiu człowieka oraz procesie zdrowienia. Uczy się rozpoznawać, nazywać i wyrażać uczucia w sposób zdrowy.

V.    Psychologiczne mechanizmy uzależnienia.

  • Mechanizm nałogowej regulacji emocji,
  • Mechanizm iluzji i zaprzeczeń,
  • Mechanizm rozpraszania i rozdwajania Ja,

Temat ten służy rozpoznaniu zmian w psychice spowodowanych przez uzależnienie. Pozwala to na zatrzymanie nałogowych sposobów funkcjonowania pacjenta w sferze myśli, uczuć i zachowania.

VI.    Głód alkoholowy, narkotykowy.

Temat ten pozwala pacjentom nauczyć się utrzymywania abstynencji. Jest to możliwe między innymi dzięki poznaniu sposobów radzenia sobie z pragnieniem picia lub zażywania. Pacjenci mają także możliwość rozpoznania sytuacji wywołujących głód i zaplanowania zmiany stylu życia.

VII.    Bezsilność wobec alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Praca nad rozpoznaniem i akceptacją ograniczeń wynikających z uzależnienia. Pozwala to na rozpoznanie utraty kontroli nad piciem czy zażywaniem i podjęcie decyzji o długotrwałej abstynencji. Służy także do pracy nad odzyskaniem kontroli nad swoim życiem i przejęcia odpowiedzialności za swoje trzeźwienie.

VIII. Duchowość w aspekcie wartości.

Praca nad odnalezieniem celu w życiu i odbudowa systemu wartości.

IX.    Żal po stracie.

Praca nad radzeniem sobie z uczuciami wynikającymi z podjęcia abstynencji i zmiany stylu życia.

X.    Wstyd. Poczucie winy.

Pacjenci uczą się jak na trzeźwo radzić sobie z trudnymi uczuciami przeżywanymi podczas i po terapii. Uczucia wstydu i poczucia winy ujawniają się najczęściej po uświadomieniu sobie szkód spowodowanych piciem czy zażywaniem.

XI.    Lęk przed zmianą.

Temat ten przygotowuje pacjenta do wprowadzenia zmian w życiu służących utrzymaniu trzeźwości oraz pomaga poradzić sobie z obawami i lękiem.

XII.    Trening umiejętności służących zdrowieniu.

Udział w treningu pozwala zdobyć umiejętność skutecznego odmawiania alkoholu czy innych substancji. Uczy także informowania o uzależnieniu oraz bezpiecznego zachowania w sytuacjach, gdy pojawia się alkohol lub inne środki.

XIII.    Plan zdrowienia.

Każdy pacjent z pomocą terapeuty przygotowuje plan działania po ukończeniu terapii. Wyznacza on kierunki dalszego rozwoju i wprowadzania zmian w życiu pacjenta, żeby mógł on utrzymać trzeźwość po opuszczeniu ośrodka.

 

Aktualności

05
maj
Fajni, zabawni, elokwentni – na trzeźwo. Sprawdź, co daje odwyk i terapia

Alkoholik sięga po używkę nie tylko w chwilach słabości. W pewnym momencie zaczyna mu się wydawać, że tak naprawdę z…

22
kw.
Czym jest syndrom DDA?

Syndrom DDA to skrót, chodzi o syndrom dorosłych dzieci alkoholików. Mamy tu do czynienia z utrwalonymi schematami działania, które wynoszone…

20
kw.
Jak skutecznie porzucić uzależnienie?

Uzależnienie się od nikotyny czy alkoholu jest procesem, który bardzo ciężko odwrócić. Niesie za sobą poważne konsekwencje. Począwszy od niemiłego…

Wykonanie: dobre piksele