Ośrodek trzeźwości
Ośrodek Terapii
Uzależnień
Twoja droga do trzeźwości, zaczyna się w miejscu,
w którym właśnie jesteś.

Psychoterapia uzależnień

Psychoterapia uzależnień jest podstawową formą terapii dla osób borykających się z problemem uzależnienia od alkoholu, leków lub narkotyków stosowaną w naszym ośrodku w Łomży. Psychoterapia ma na celu poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego osób uzależnionych, a także naukę radzenia sobie w sytuacjach społecznych i emocjonalnych. Program terapeutyczny prowadzony jest przez certyfikowanych terapeutów posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od różnych substancji psychoaktywnych. W ramach psychoterapii uzależnień prowadzimy terapię grupową oraz indywidualną dostosowaną do potrzeb konkretnej osoby. Pacjentów zapraszamy także na sesje weekendowe odbywające się raz w miesiącu oraz konsultacje diagnostyczne ze specjalistą.

Terapia indywidualna

W terapii indywidualnej biorą udział dwie osoby: osoba uzależniona oraz terapeuta. Indywidualnie dobrany program leczenia uzależnienia ma bardzo duże szanse na powodzenie. Podczas sesji z terapeutą, chory ma poczucie, że jego problemy są najważniejsze i dostrzega chęć pomocy ze strony rozmówcy, co sprzyja w procesie leczenia. Specjalista terapii uzależnień przeprowadza dokładną diagnozę osoby uzależnionej, wzmacnia motywację chorego do zmian w jego życiu i monitoruje postępy leczenia.

Terapia grupowa

Realizujemy intensywny grupowy program terapeutyczny, który uzupełniony jest o pracę nad indywidualnymi problemami pacjentów. Spotkania odbywają się w niewielkich grupach i zazwyczaj trwają kilkadziesiąt minut. Terapia grupowa jest bardzo popularna w leczeniu uzależnień i może być bardzo efektywna dla osób, które borykają się z różnymi nałogami. Wszyscy uczestnicy terapii grupowej otrzymują wsparcie od pozostałych członków grupy, co znacznie wpływa na poprawę ich samopoczucia i świadomość, że nie są sami na świecie ze swoimi problemami.

Sesje weekendowe

Sesje weekendowe proponowane są pacjentom, którzy kończą leczenie w naszym ośrodku w Łomży. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i umożliwiają monitorowanie przez terapeutów procesu zdrowienia. Celem sesji weekendowych jest podtrzymywanie efektów i wspieranie pacjentów w dalszym zdrowieniu. Pacjenci uzyskują pomoc w momencie pojawienia się trudności, zwątpienia, czy chęci powrotu do nałogu.

Konsultacje diagnostyczne ze specjalistą

Organizujemy konsultacje diagnostyczne ze specjalistą od uzależnień dla osób, które zmagają się z nałogiem lecz są niezdecydowane na podjęcie leczenia. Świadomość problemu jest pierwszym krokiem na drodze leczenia uzależnień. Chory przyznaje się przed samym sobą i innymi do nałogu. Wzbudzenie motywacji do podjęcia walki z nałogiem na konsultacjach sprzyja decyzji o podjęciu leczenia przez chorego. Zapewniamy także konsultacje ze specjalistą osobom, których bliscy borykają się z uzależnieniami. Sesje umożliwiają zdobycie niezbędnej wiedzy na temat problemu uzależnień oraz pomagają w radzeniu sobie z nim. Przygotowujemy rodziny do motywowania osoby chorej do podjęcia leczenia.

Aktualności

28
Lip
Czy spotkania AA to skuteczna metoda leczenia alkoholizmu?

Wspólnota Anonimowych Alkoholików, czyli AA, to jedna z najbardziej rozpowszechnionych na całym świecie forma wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu….

15
Lip
Leczenie alkoholizmu – spotkania AA czy ośrodek zamknięty?

Podjęcie odpowiedniego leczenia choroby alkoholowej to pierwszy krok w walce z nałogiem. Charakter terapii może być jednak różny, w zależności…

01
Lip
Na czym polega terapia dla osób współuzależnionych?

Długotrwałe współżycie z osobą uzależnioną jest źródłem cierpień, zaburzeń emocjonalnych i może mieć negatywny wpływ zarówno zdrowie psychiczne, jak i…

Wykonanie: dobre piksele