Ośrodek trzeźwości
Ośrodek Terapii
Uzależnień
Twoja droga do trzeźwości, zaczyna się w miejscu,
w którym właśnie jesteś.

Psychoterapia uzależnień

Psychoterapia uzależnień jest podstawową formą terapii dla osób borykających się z problemem uzależnienia od alkoholu, leków lub narkotyków stosowaną w naszym ośrodku w Łomży. Psychoterapia ma na celu poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego osób uzależnionych, a także naukę radzenia sobie w sytuacjach społecznych i emocjonalnych. Program terapeutyczny prowadzony jest przez certyfikowanych terapeutów posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od różnych substancji psychoaktywnych. W ramach psychoterapii uzależnień prowadzimy terapię grupową oraz indywidualną dostosowaną do potrzeb konkretnej osoby. Pacjentów zapraszamy także na sesje weekendowe odbywające się raz w miesiącu oraz konsultacje diagnostyczne ze specjalistą.

Terapia indywidualna

W terapii indywidualnej biorą udział dwie osoby: osoba uzależniona oraz terapeuta. Indywidualnie dobrany program leczenia uzależnienia ma bardzo duże szanse na powodzenie. Podczas sesji z terapeutą, chory ma poczucie, że jego problemy są najważniejsze i dostrzega chęć pomocy ze strony rozmówcy, co sprzyja w procesie leczenia. Specjalista terapii uzależnień przeprowadza dokładną diagnozę osoby uzależnionej, wzmacnia motywację chorego do zmian w jego życiu i monitoruje postępy leczenia.

Terapia grupowa

Realizujemy intensywny grupowy program terapeutyczny, który uzupełniony jest o pracę nad indywidualnymi problemami pacjentów. Spotkania odbywają się w niewielkich grupach i zazwyczaj trwają kilkadziesiąt minut. Terapia grupowa jest bardzo popularna w leczeniu uzależnień i może być bardzo efektywna dla osób, które borykają się z różnymi nałogami. Wszyscy uczestnicy terapii grupowej otrzymują wsparcie od pozostałych członków grupy, co znacznie wpływa na poprawę ich samopoczucia i świadomość, że nie są sami na świecie ze swoimi problemami.

Sesje weekendowe

Sesje weekendowe proponowane są pacjentom, którzy kończą leczenie w naszym ośrodku w Łomży. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i umożliwiają monitorowanie przez terapeutów procesu zdrowienia. Celem sesji weekendowych jest podtrzymywanie efektów i wspieranie pacjentów w dalszym zdrowieniu. Pacjenci uzyskują pomoc w momencie pojawienia się trudności, zwątpienia, czy chęci powrotu do nałogu.

Konsultacje diagnostyczne ze specjalistą

Organizujemy konsultacje diagnostyczne ze specjalistą od uzależnień dla osób, które zmagają się z nałogiem lecz są niezdecydowane na podjęcie leczenia. Świadomość problemu jest pierwszym krokiem na drodze leczenia uzależnień. Chory przyznaje się przed samym sobą i innymi do nałogu. Wzbudzenie motywacji do podjęcia walki z nałogiem na konsultacjach sprzyja decyzji o podjęciu leczenia przez chorego. Zapewniamy także konsultacje ze specjalistą osobom, których bliscy borykają się z uzależnieniami. Sesje umożliwiają zdobycie niezbędnej wiedzy na temat problemu uzależnień oraz pomagają w radzeniu sobie z nim. Przygotowujemy rodziny do motywowania osoby chorej do podjęcia leczenia.

Aktualności

22
Kwi
Terapia lekomanii – jak pomóc osobie uzależnionej od leków?

Leki z zasady powinny pomagać nam w leczeniu różnorodnych chorób. Tymczasem okazuje się, że w niektórych przypadkach same w sobie…

10
Kwi
Leczenie narkomanii – formy pomocy osobom uzależnionym od narkotyków

Narkomania to choroba, która polega na uzależnieniu od narkotyków, czyli substancji psychoaktywnych, wpływających na czynności mózgu. Jak każde inne uzależnienie…

01
Kwi
Jak funkcjonuje prywatny ośrodek terapii uzależnień?

  Osoby uzależnione powinny uzyskać specjalistyczną pomoc w walce z nałogiem, bez względu na to, czy problem dotyczy alkoholizmu, narkomanii,…

Wykonanie: dobre piksele