Odwyk narkotykowy dla nieletnich – jak to wygląda?

kobieta biorąca lekiProblem uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży jest bardzo poważny. Doprowadza do ciężkich zaburzeń psychicznych i problemów zdrowotnych, a nierzadko ostrych zatruć organizmu i zgonów. Badania wskazują, że coraz więcej nieletnich eksperymentuje z nielegalnymi substancjami, najczęściej sięgając po marihuanę i haszysz. Niemal 54% badanych uczniów zadeklarowało, że zna przynajmniej jedną osobę w swoim środowisku, która zażywa narkotyki lub środki odurzające. To bardzo niebezpieczne zjawisko, któremu powinni przeciwdziałać zarówno nauczyciele, jak również rodzice i bliscy.

Uzależnienie od narkotyków w okresie buntu

Leczenie uzależnienia od narkotyków wśród młodzieży to trudny proces, którego podejmują się tylko niektóre placówki terapeutyczne. Metody leczenia w większości przypadków są podobne do terapii uzależnień dla dorosłych, ale wymagają zupełnie innego podejścia.   Terapeuta musi przede wszystkim uwzględnić wiek rozwojowy dziecka i związane z nim uwarunkowania psychofizyczne.   Wiek nastoletni jest tym trudniejszym okresem, że wiąże się z gwałtownymi zmianami rozwojowymi, buntem, labilnością emocjonalną i często dramatycznym poszukiwaniem swojego miejsca na świecie. Zmiany hormonalne i kryzys tożsamości często implikują potrzebę eksperymentowania, podkreślenia niezależności i zdefiniowania własnego „ja”. Terapeuta musi wziąć pod uwagę wszystkie wyżej wymienione czynniki i dostosować do nich zajęcia. 

Odwyk narkotykowy dla nieletnich tym różni się od odwyku dla dorosłych, że bardzo dużą wagę przykłada do roli rodziców.   Udział w terapii rodzinnej to bardzo ważny element w procesie odwykowym u nieletnich.   Opiekunowie nieletniego pacjenta mogą liczyć na wsparcie lekarzy i konsultacje medyczne, które pomogą im zrozumieć, jakie mechanizmy rządzą światem dziecka uzależnionego od narkotyków. Pobyt na odwyku narkotykowym dla młodzieży trwa zazwyczaj od 9 do 12 miesięcy.

Detoksykacja organizmu i terapia zajęciowa

Odwyk narkotykowy   dla nieletnich rozpoczyna się detoksykacją organizmu.   Pierwszy etap to oczyszczenie organizmu z toksyn.   Wiąże się to z całkowitą absencją od substancji psychoaktywnych i koniecznością eliminacji objawów odstawiennych. Zaliczamy do nich nie tylko ból i drgawki, ale często także zaburzenia świadomości i omamy. Młody pacjent jest pod stałą opieką lekarza, który w razie potrzeby może zlecić hospitalizację i przepisać odpowiednie leki.   Drugim etapem odwyku narkotykowego u nieletnich jest psychoterapia.   Opiera się na indywidualnych i grupowych zajęciach terapeutycznych. 

Nastolatek będzie musiał przyznać się do swojego problemu i zaakceptować fakt, że jest osobą uzależnioną. Potem rozpocznie poszukiwania źródeł problemu i wspólnie z terapeutą ustali możliwe drogi do jego rozwiązania. Młody pacjent będzie uczył się jak walczyć z nałogiem, między innymi poprzez naukę kontrolowania własnych emocji i tworzenia racjonalnego obrazu siebie. Nastolatek nauczy się także rozpoznawać pierwsze symptomy nawracającej choroby oraz pozna sposoby na walkę z nimi. Zajęcia indywidualne i grupowe uzupełnione są terapią zajęciową – wspólnymi wyjazdami społeczności terapeutycznej, wycieczkami krajoznawczo-rekreacyjnymi czy zajęciami sportowo-artystycznymi. Pobyt w ośrodku odwykowym to nie tylko szansa na wygraną z uzależnieniem, ale także okazja do rozwoju duchowego i znalezienia własnej drogi.