Ośrodek trzeźwości
Ośrodek Terapii
Uzależnień
Twoja droga do trzeźwości, zaczyna się w miejscu,
w którym właśnie jesteś.

Leczenie alkoholizmu w Łomży

Leczenie alkoholizmu polega przede wszystkim na usunięciu z organizmu substancji toksycznych oraz objawów zespołu abstynencyjnego. Podstawą leczenia jest detoks i psychoterapia alkoholowa, którą przeprowadza się indywidualnie lub grupowo. Terapie prowadzone są przez doświadczonych terapeutów uzależnień i odbywają się w niewielkich grupach. Pacjenci przygotowywani są do trzeźwego życia i radzenia sobie w konkretnych sytuacjach.

Sposoby leczenia alkoholizmu

Najskuteczniejszą metodą leczenia uzależnień alkoholowych jest psychoterapia, często wspomagana farmakologicznie. Podstawowym celem leczenia alkoholizmu jest poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego osoby uzależnionej oraz zachowanie trwałej abstynencji. Dzięki psychoterapii prowadzonej w naszym ośrodku, osoba, która zmaga się z alkoholizmem zaczyna rozumieć chorobę i znajduje w sobie motywację do podjęcia leczenia.

Leczenie alkoholizmu w ośrodku Trzeźwość to długotrwały proces, który zaczyna się w momencie zaakceptowania faktu, że ma się problem, a sam proces wychodzenia z nałogu wymaga od osoby uzależnionej cierpliwości oraz silnej woli. Dzięki specjalnie przygotowanym programom leczenia alkoholizmu, osoba uzależniona od alkoholu poznaje sposoby radzenia sobie z głodem alkoholowym i towarzyszącym każdego dnia lękiem, a także uczy się radzenia sobie z codziennymi problemami.

Odtrucie alkoholowe – detoks

Alkohol zawiera bardzo dużo toksyn oraz substancji szkodliwych, które prowadzą do powolnego wyniszczenia organizmu. Odtrucie alkoholowe, czy też detoksykacja to pierwszy etap leczenia uzależnień w naszym ośrodku w Łomży. Celem detoksu alkoholowego jest wyeliminowanie z organizmu toksycznych związków pochodzących z alkoholu etylowego oraz złagodzenie psychicznych i fizycznych skutków abstynencji alkoholowej. Tylko detoks przeprowadzony pod kontrolą lekarza gwarantuje bezpieczeństwo i komfort chorego podczas leczenia uzależnienia.

Czy można skutecznie wyjść z alkoholizmu?

Alkoholikiem jest się do końca życia. Leczenie alkoholizmu sprowadza się do przerwania zażywania alkoholu i utrzymania abstynencji alkoholowej. Wszelka utrata kontroli w tym aspekcie może spowodować powrót do nałogu. Osobom, które ukończyły terapię alkoholową w Ośrodku Terapii Uzależnień Trzeźwość w Łomży proponujemy weekendowe sesje terapeutyczne, których celem jest zapobieganie nawrotom choroby i uzyskanie pomocy w momencie pojawienia się trudności.

Terapie grupowe odbywają się w niewielkich grupach i mają na celu dostarczenie odpowiedniej wiedzy uczestnikom, a także lepsze poznanie choroby i siebie samego. Jest to przygotowanie do trzeźwego życia i umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami po opuszczeniu ośrodka. Podczas spotkań indywidualnych dochodzi do rozmów, dzięki którym osoba uzależniona może otworzyć się przed terapeutą i omówić z nim swoje problemy. Stosowany jest tutaj program leczenia w pełni dostosowany do konkretnej osoby.

Na czym polega skuteczność leczenia?

Leczenie alkoholizmu umożliwia trwałe zerwanie z nałogiem dzięki specjalnie przygotowywanym programom leczenia przez terapeutów. Składa się na nie wiele elementów, które dotyczą między innymi:

  • motywacji do porzucenia picia,
  • zdobycia wiedzy o alkoholizmie i jego wpływie na życie uzależnionego oraz najbliższych osób,
  • zdobycia wiedzy o sferze emocjonalnej w życiu człowieka,
  • poznania sposobów na radzenia sobie z głodem alkoholowym i kontrolowania swojego życia pod tym kątem,
  • życia w trzeźwości, radzenia sobie z codziennymi problemami,
  • radzenia sobie z lękiem,
  • wyznaczenia kierunku rozwoju oraz zmian w życiu pacjenta po wyjściu z środka.

Psychoterapia, nazywana niegdyś detoksykacją, składa się z kilku odpowiednio uporządkowanych etapów. Bardzo istotnym elementem leczenia jest detoks alkoholowy, który ma na celu całkowite usunięcie alkoholu z krwi osoby uzależnionej. Jest to także opieka nad pacjentem w trakcie wystąpienia objawów abstynencyjnych, które są niebezpieczne dla zdrowia oraz wywołują silny dyskomfort psychofizyczny. Bardzo istotne są również sesje zapobiegania nawrotom choroby, które zazwyczaj trwają kilka dni, a są skuteczne, bowiem pozwalają dostrzec codzienne zagrożenia, które mogą spowodować złamanie abstynencji.

Aktualności

08
Wrz
Kto najczęściej trafia do ośrodków odwykowych?

Żyjemy w ciężkich czasach. Z jednej strony towarzyszy nam pogoń za pieniędzmi, chęć osiągnięcia sukcesu za wszelką cenę i kult…

01
Wrz
Terapia uzależnień – od czego można się uzależnić?

Wiele rodzajów uzależnień można uznać za choroby cywilizacyjne. Słaba psychika, życie w ciągłym stresie, a także uwarunkowania genetyczne powodują, że…

31
Sie
Jesienne spotkanie terapeutyczne – Zapobieganie nawrotom choroby

27.09.2020 – 04.10.2020 Wszyscy zmagający się z uzależenieniem i utrzymujący abstynencję muszą liczyć się z tym, że może nastąpić nawrót…

Wykonanie: dobre piksele