Ośrodek trzeźwości
Ośrodek Terapii
Uzależnień
Twoja droga do trzeźwości, zaczyna się w miejscu,
w którym właśnie jesteś.

Leczenie alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu to złożony proces, ale wielu naszych pacjentów wyszło z niego zwycięsko i od lat pozostaje w trzeźwości. Pierwszy etap leczenia to usunięcie z organizmu substancji toksycznych oraz objawów zespołu abstynencyjnego. Kolejny krok to psychoterapia alkoholowa, którą przeprowadza się indywidualnie lub grupowo. Terapie prowadzone są przez doświadczonych terapeutów uzależnień i odbywają się w niewielkich grupach. Pacjenci przygotowywani są do trzeźwego życia i radzenia sobie w konkretnych sytuacjach.

Sposoby leczenia alkoholizmu

Najskuteczniejszą metodą leczenia uzależnień alkoholowych jest psychoterapia, często wspomagana farmakologicznie. Podstawowym celem leczenia alkoholizmu jest poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego osoby uzależnionej oraz zachowanie trwałej abstynencji. Dzięki psychoterapii prowadzonej w naszym ośrodku osoba, która zmaga się z alkoholizmem, zaczyna rozumieć chorobę i znajduje w sobie motywację do podjęcia leczenia.

Leczenie alkoholizmu w naszym ośrodku to długotrwały proces, który zaczyna się w momencie zaakceptowania faktu, że ma się problem. Wychodzenie z nałogu wymaga od osoby uzależnionej cierpliwości, determinacji oraz silnej woli. Dzięki specjalnie przygotowanym programom leczenia alkoholizmu osoba uzależniona od alkoholu po odtruciu alkoholowym poznaje sposoby radzenia sobie z głodem alkoholowym i towarzyszącym każdego dnia lękiem, a także uczy się radzenia sobie z codziennymi problemami.

Czy można skutecznie wyjść z alkoholizmu?

Alkoholikiem jest się do końca życia. Leczenie alkoholizmu sprowadza się do przerwania zażywania alkoholu i utrzymania abstynencji alkoholowej. Wszelka utrata kontroli w tym aspekcie może spowodować powrót do nałogu. Osobom, które ukończyły terapię alkoholową pod opieką naszych specjalistów, proponujemy weekendowe sesje terapeutyczne, których celem jest zapobieganie nawrotom choroby i uzyskanie pomocy w momencie pojawienia się trudności.

Stosujemy program leczenia w pełni dostosowany do potrzeb konkretnej osoby. Terapie grupowe odbywają się w niewielkich grupach i mają na celu dostarczenie odpowiedniej wiedzy uczestnikom, a także lepsze poznanie choroby i samego siebie. Jest to przygotowanie do trzeźwego życia i nabywanie umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami po opuszczeniu ośrodka. Podczas spotkań indywidualnych dochodzi do rozmów, dzięki którym osoba uzależniona może otworzyć się przed terapeutą i omówić z nim swoje problemy, przez co jest jej łatwiej dostrzec szkodliwe objawy alkoholizmu.

Na czym polega skuteczność leczenia?

Leczenie alkoholizmu umożliwia trwałe zerwanie z nałogiem dzięki specjalnie przygotowywanym programom leczenia przez terapeutów. Składa się na nie wiele elementów, które dotyczą między innymi:

  • motywacji do porzucenia picia,
  • zdobycia wiedzy o alkoholizmie i jego wpływie na życie uzależnionego oraz najbliższych osób,
  • zdobycia wiedzy o sferze emocjonalnej w życiu człowieka,
  • poznania sposobów radzenia sobie z głodem alkoholowym i kontrolowania swojego życia pod tym kątem,
  • życia w trzeźwości, radzenia sobie z codziennymi problemami,
  • radzenia sobie z lękiem,
  • wyznaczenia kierunku rozwoju oraz zmian w życiu pacjenta po wyjściu z ośrodka.

Psychoterapia, nazywana niegdyś detoksykacją, składa się z kilku odpowiednio uporządkowanych etapów. Bardzo istotnym elementem leczenia jest detoks alkoholowy, który ma na celu całkowite usunięcie alkoholu z krwi osoby uzależnionej. Jest to także opieka nad pacjentem w trakcie wystąpienia objawów abstynencyjnych, które są niebezpieczne dla zdrowia oraz wywołują silny dyskomfort psychofizyczny.

Pomoc przez całą dobę, również po wyjściu z ośrodka

Chory z pomocą psychoterapeuty zauważa wpływ alkoholu na organizm i zdobywa odpowiednie narzędzia, które pomagają mu z nim walczyć także po zakończeniu terapii. Sesje zapobiegania nawrotom choroby są bardzo istotne. Zazwyczaj trwają kilka dni, a są skuteczne, pozwalają bowiem dostrzec codzienne zagrożenia, które mogą spowodować złamanie abstynencji.

Nasi pacjenci mogą liczyć na rzetelne wsparcie również po opuszczeniu budynku ośrodka. Jesteśmy dostępni przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, aby służyć radą i pomocą w tych najbardziej krytycznych momentach. Terapeuci przypomną, jak wiele udało się osiągnąć i uświadomią, że nie warto niweczyć wysiłku dla jednorazowej złudnej przyjemności. Dlatego też serdecznie zachęcamy do kontaktu. Zapewniamy, że kiedy już znajdziesz siłę, aby wykonać ten najtrudniejszy krok, nie pozostawimy Cię z nałogiem w samotności.

Aktualności

12
sierpień
Dlaczego kodeina uzależnia?

Kodeina jest związkiem chemicznym wchodzącym w skład wielu leków przeciwbólowych. Niestety stosowana w nadmiarze oraz niezgodnie z zaleceniami lekarza, może…

22
czerwiec
Alkoholizm jako problem wśród młodzieży

Jak od lat pokazują dane, alkohol jest psychoaktywną substancją najczęściej przyjmowaną przed młodzież. Powoduje on także uzależnienie, przez co można…

01
kwiecień
Jaki wpływ na ośrodki mózgu mają substancje narkotyczne?

Narkomania to obecnie jeden z najpopularniejszych nałogów. Z roku na rok przybywa użytkowników substancji psychoaktywnych. Są wśród nich ludzie z…

Wykonanie: dobre piksele