Ośrodek trzeźwości
Ośrodek Terapii
Uzależnień
Twoja droga do trzeźwości, zaczyna się w miejscu,
w którym właśnie jesteś.

Leczenie alkoholizmu w Łomży

Leczenie alkoholizmu polega przede wszystkim na usunięciu z organizmu substancji toksycznych oraz objawów zespołu abstynencyjnego. Podstawą leczenia jest detoks i psychoterapia alkoholowa, którą przeprowadza się indywidualnie lub grupowo. Terapie prowadzone są przez doświadczonych terapeutów uzależnień i odbywają się w niewielkich grupach. Pacjenci przygotowywani są do trzeźwego życia i radzenia sobie w konkretnych sytuacjach.

Sposoby leczenia alkoholizmu

Najskuteczniejszą metodą leczenia uzależnień alkoholowych jest psychoterapia, często wspomagana farmakologicznie. Podstawowym celem leczenia alkoholizmu jest poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego osoby uzależnionej oraz zachowanie trwałej abstynencji. Dzięki psychoterapii prowadzonej w naszym ośrodku, osoba, która zmaga się z alkoholizmem zaczyna rozumieć chorobę i znajduje w sobie motywację do podjęcia leczenia.

Leczenie alkoholizmu w ośrodku Trzeźwość to długotrwały proces, który zaczyna się w momencie zaakceptowania faktu, że ma się problem, a sam proces wychodzenia z nałogu wymaga od osoby uzależnionej cierpliwości oraz silnej woli. Dzięki specjalnie przygotowanym programom leczenia alkoholizmu, osoba uzależniona od alkoholu poznaje sposoby radzenia sobie z głodem alkoholowym i towarzyszącym każdego dnia lękiem, a także uczy się radzenia sobie z codziennymi problemami.

Odtrucie alkoholowe – detoks

Alkohol zawiera bardzo dużo toksyn oraz substancji szkodliwych, które prowadzą do powolnego wyniszczenia organizmu. Odtrucie alkoholowe, czy też detoksykacja to pierwszy etap leczenia uzależnień w naszym ośrodku w Łomży. Celem detoksu alkoholowego jest wyeliminowanie z organizmu toksycznych związków pochodzących z alkoholu etylowego oraz złagodzenie psychicznych i fizycznych skutków abstynencji alkoholowej. Tylko detoks przeprowadzony pod kontrolą lekarza gwarantuje bezpieczeństwo i komfort chorego podczas leczenia uzależnienia.

Czy można skutecznie wyjść z alkoholizmu?

Alkoholikiem jest się do końca życia. Leczenie alkoholizmu sprowadza się do przerwania zażywania alkoholu i utrzymania abstynencji alkoholowej. Wszelka utrata kontroli w tym aspekcie może spowodować powrót do nałogu. Osobom, które ukończyły terapię alkoholową w Ośrodku Terapii Uzależnień Trzeźwość w Łomży proponujemy weekendowe sesje terapeutyczne, których celem jest zapobieganie nawrotom choroby i uzyskanie pomocy w momencie pojawienia się trudności.

Terapie grupowe odbywają się w niewielkich grupach i mają na celu dostarczenie odpowiedniej wiedzy uczestnikom, a także lepsze poznanie choroby i siebie samego. Jest to przygotowanie do trzeźwego życia i umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami po opuszczeniu ośrodka. Podczas spotkań indywidualnych dochodzi do rozmów, dzięki którym osoba uzależniona może otworzyć się przed terapeutą i omówić z nim swoje problemy. Stosowany jest tutaj program leczenia w pełni dostosowany do konkretnej osoby.

Na czym polega skuteczność leczenia?

Leczenie alkoholizmu umożliwia trwałe zerwanie z nałogiem dzięki specjalnie przygotowywanym programom leczenia przez terapeutów. Składa się na nie wiele elementów, które dotyczą między innymi:

  • motywacji do porzucenia picia,
  • zdobycia wiedzy o alkoholizmie i jego wpływie na życie uzależnionego oraz najbliższych osób,
  • zdobycia wiedzy o sferze emocjonalnej w życiu człowieka,
  • poznania sposobów na radzenia sobie z głodem alkoholowym i kontrolowania swojego życia pod tym kątem,
  • życia w trzeźwości, radzenia sobie z codziennymi problemami,
  • radzenia sobie z lękiem,
  • wyznaczenia kierunku rozwoju oraz zmian w życiu pacjenta po wyjściu z środka.

Psychoterapia, nazywana niegdyś detoksykacją, składa się z kilku odpowiednio uporządkowanych etapów. Bardzo istotnym elementem leczenia jest detoks alkoholowy, który ma na celu całkowite usunięcie alkoholu z krwi osoby uzależnionej. Jest to także opieka nad pacjentem w trakcie wystąpienia objawów abstynencyjnych, które są niebezpieczne dla zdrowia oraz wywołują silny dyskomfort psychofizyczny. Bardzo istotne są również sesje zapobiegania nawrotom choroby, które zazwyczaj trwają kilka dni, a są skuteczne, bowiem pozwalają dostrzec codzienne zagrożenia, które mogą spowodować złamanie abstynencji.

Aktualności

21
Sie
Leczenie narkomanii – pierwsze kroki

Narkotyki są bardzo niebezpiecznymi substancjami, którymi w bardzo szybki sposób można się uzależnić. Posiadanie narkotyków jest nielegalne, zagrożone karą pozbawienia…

26
Lip
Jak można pomóc osobom uzależnionym w leczeniu narkomanii?

Narkomania jest to uzależnienie od środków odurzających, które powoduje stopniowe zatrucie organizmu. Uzależnienie od narkotyków głównie dotyczy młodzieży. Młodzież, która…

01
Lip
Niebezpieczne skutki lekomanii

Początki uzależnienia od leków. Każdy z nas choć raz pomógł sobie w walce z bólem, wspomagając się lekami przeciwbólowymi. O…

Wykonanie: dobre piksele