Ośrodek trzeźwości
Ośrodek Terapii
Uzależnień
Twoja droga do trzeźwości, zaczyna się w miejscu,
w którym właśnie jesteś.

Leczenie alkoholizmu

Alkoholizm jest najbardziej rozpowszechnionym uzależnieniem na świecie i jest chorobą, którą trudno jest pokonać. Spożywanie dużych ilości alkoholu jest spowodowane przymusem picia na płaszczyźnie psychicznej oraz somatycznej. Wywołuje dysfunkcje fizyczne, psychiczne i osobowościowe, rujnując nie tylko zdrowie czy kariery zawodowe, ale również relacje z najbliższym otoczeniem. Zaburzenia pojawiają się na skutek długotrwałego nadużywania alkoholu i prowadzą do psychodegradacji oraz pogorszenia możliwości fizycznych uzależnionego. Chociaż mechanizm kształtowania się tego nałogu nie jest do końca wyjaśniony, istnieją skuteczne sposoby na jego pozbycie się. Leczenie alkoholizmu jest możliwe przy odpowiedniej opiece i zastosowaniu odpowiedniego programu terapeutycznego.

Alkoholizm – choroba, na którą może zachorować każdy

Choroba alkoholowa może dotyczyć każdego z nas bez względu na status społeczny, płeć, wiek czy intelekt. Mit o tym, że w nałóg wpadają tylko osoby o niskim statusie społecznym i niewykształcone został obalony bardzo szybko, bowiem nawet osoby na najwyższych stanowiskach bywają pijane podczas publicznych wystąpień czy spotkań. Decyzja o podjęciu leczenia powinna nastąpić w sytuacji, gdy zaczynają pojawiać się niebezpieczne dla zdrowia i otoczenia mechanizmy psychologiczne oraz zmęczenie psychiczne i fizyczne – nie tylko osoby uzależnionej, ale również jej najbliższego otoczenia. Bardzo często dochodzi bowiem do licznych konfliktów, zaniedbania dzieci, a brak jakiejkolwiek reakcji może mieć tragiczne w konsekwencjach skutki, dużo większe niż tylko alienacja czy wstyd.

Pójście na leczenie powinno nastąpić kiedy pojawiają się najważniejsze objawy uzależnienia, a więc silna potrzeba picia, trudności w jego kontrolowaniu, występowanie boleśnie odczuwanych stanów absencyjnych w przypadku przerwania picia, pojawienie się stanów tolerancji na dawki alkoholu czy zaniedbywanie zainteresowań i pasji. Jeżeli co najmniej trzy symptomy pojawiły się u Ciebie lub bliskiej Ci osoby, konieczne jest zastanowienie się nad podjęciem niezbędnych kroków, bowiem w przeciwnym razie może nastąpić rozwój choroby, a im uzależnienie jest bardziej zaawansowane, tym trudniej jest z niego wyjść.

Jak z tego wyjść?

Decyzja o podjęciu leczenia alkoholowego jest zawsze bardzo trudna, jednak stanowi kluczowy moment w życiu nałogowca i jego rodziny. Najskuteczniejszym sposobem pozbycia się nałogu jest psychoterapia, której przejście daje możliwość zachowania trwałej abstynencji oraz poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego. W ramach tego rodzaju terapii prowadzone są zarówno zajęcia indywidualne, jak również grupowe i zawsze przez doświadczonych terapeutów uzależnień, potrafiących odpowiednio reagować w różnych sytuacjach.

Terapie grupowe odbywają się w niewielkich grupach i mają na celu dostarczenie odpowiedniej wiedzy uczestnikom, a także lepsze poznanie choroby i siebie samego. Jest to przygotowanie do trzeźwego życia i umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami po opuszczeniu ośrodka. Podczas spotkań indywidualnych dochodzi do rozmów, dzięki którym osoba uzależniona może otworzyć się przed terapeutą i omówić z nim swoje problemy. Stosowany jest tutaj program leczenia w pełni dostosowany do konkretnej osoby.

Na czym polega skuteczność leczenia?

Leczenie alkoholizmu umożliwia trwałe zerwanie z nałogiem dzięki specjalnie przygotowywanym programom leczenia przez terapeutów. Składa się na nie wiele elementów, które dotyczą między innymi:

  • motywacji do porzucenia picia,
  • zdobycia wiedzy o alkoholizmie i jego wpływie na życie uzależnionego oraz najbliższych osób,
  • zdobycia wiedzy o sferze emocjonalnej w życiu człowieka,
  • poznania sposobów na radzenia sobie z głodem alkoholowym i kontrolowania swojego życia pod tym kątem,
  • życia w trzeźwości, radzenia sobie z codziennymi problemami,
  • radzenia sobie z lękiem,
  • wyznaczenia kierunku rozwoju oraz zmian w życiu pacjenta po wyjściu z środka.

Psychoterapia, nazywana niegdyś detoksykacją, składa się z kilku odpowiednio uporządkowanych etapów. Bardzo istotnym elementem leczenia jest detoks alkoholowy, który ma na celu całkowite usunięcie alkoholu z krwi osoby uzależnionej. Jest to także opieka nad pacjentem w trakcie wystąpienia objawów abstynencyjnych, które są niebezpieczne dla zdrowia oraz wywołują silny dyskomfort psychofizyczny. Bardzo istotne są również sesje zapobiegania nawrotom choroby, które zazwyczaj trwają kilka dni, a są skuteczne, bowiem pozwalają dostrzec codzienne zagrożenia, które mogą spowodować złamanie abstynencji.

Aktualności

05
Kwi
Witamy na na blogu firmy osrodektrzezwosc

Blog firmy Osrodektrzezwosc

18
Kwi
Wesołych Świąt

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składam wiosenne życzenia, aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach, rodzinach i domach…

17
Kwi
www.life4style.pl

http://life4style.pl/life4style/zdrowie-i-uroda/173-porady-ekspertów/8879-ibogaina-złoty-środek-czy-ściema.html   Pod tym linkiem możecie przeczytać ciekawy artykuł o IBOGAINIE.  Zapraszamy. Ekspertem, który wypowiedział się na jej temat jest…

Wykonanie: dobre piksele