Ośrodek trzeźwości
Ośrodek Terapii
Uzależnień
Twoja droga do trzeźwości, zaczyna się w miejscu,
w którym właśnie jesteś.

Odwyk w uzależnieniach

Leczenie odwykowe składa się z dwóch etapów: usunięcia toksycznych substancji zgromadzonych w organizmie oraz pracy terapeutycznej. Odwyk umożliwia zwalczenie skutków fizycznych uzależnienia od alkoholu, leków oraz narkotyków. W celu zachowania bezpieczeństwa pacjenta, odwyk alkoholowy, od leków czy narkotykowy powinien być nadzorowany przez doświadczonego w tej dziedzinie lekarza. W terapii uzależnień ogromnie ważne jest zrozumienie problemu uzależnienia i uświadomienie przez osobę chorą jego skali w odniesieniu do różnych sfer życia. Terapia uzależnień zapewnia pomoc osobom uzależnionym od różnych substancji psychoaktywnych i naukę trzeźwego życia.

Działania medyczne

Istnieje kilka możliwości, z których mogą skorzystać nasi pacjenci, aby bezpiecznie wyjść z nałogu i odbudować swoje rodzinne i społeczne relacje. W początkowej fazie walki z nałogiem osoby uzależnione wymagają typowej pomocy medycznej. W przypadku pojawienia się silnych objawów odstawienia, zatrucia organizmu, psychoz alkoholowych i narkotykowych. Następnym etapem powinna być fachowa pomoc psychoterapeutyczna lub nawet oddziaływanie rehabilitacyjne o charakterze medycznym (jeśli wystąpiły schorzenia somatyczne lub inwalidztwo), a także społecznym i zawodowym.

Działania terapeutyczne

Po fazie detoksu organizmu kolejnym etapem jest psychoterapia. Stanowi ona jedną z ważnych, jeśli nie najważniejszą, formę oddziaływań leczniczych w procesie abstynencji. W trakcie pracy z terapeutą nasi podopieczni uczą się jak rozwiązywać problemy osobiste wynikające z uzależnienia, uczą się życia w trzeźwości poprzez przepracowanie aktualnych i występujących jeszcze przed alkoholizmem zaburzeń osobowości. Istotną częścią terapii jest odważne spojrzenie w przyszłość. Rozpoznanie możliwości dalszego indywidualnego rozwoju to bardzo potrzebny element, dzięki któremu chory zauważa cel i powody, dla których podejmuje starania.

Co oferujemy naszym pacjentom?

Styl działań terapeutycznych zmieniał się wraz ze wzrostem wiedzy na temat przyczyn, istoty oraz konsekwencji stosowania substancji powodujących uzależnienie. Programy terapeutyczne ewaluowały, rozwijały się programy wyjścia z uzależnienia, powstawały i powstają różne koncepcje i szkoły psychoterapii, i praktyka terapeutyczna. Nastawienie na samo wyleczenie pacjenta nie daje oczekiwanych rezultatów. Obecnie osobę uzależnioną uważa się za osobę przewlekle chorą i próbuje się ją otoczyć kompleksową opieką wraz z rodziną, która często też może być współuzależniona.

Do naszego ośrodka w Łomży przyjmowani są pacjenci w różnym wieku i różnym stadium uzależnienia. Przeprowadzamy:

Działalność Ośrodka Terapii Uzależnień Trzeźwość skierowana jest do osób, które borykają się z różnego rodzaju uzależnieniami. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich zmaga się z uzależnieniem od leków, narkotyków lub alkoholu, skontaktuj się z nami. Naszym celem jest pomoc i wsparcie osób, które pragną zacząć nowe życie bez nałogów.

Aktualności

12
lip
Jakie sytuacje mogą spowodować powrót do nałogu i co zrobić, by temu zapobiec?

Uzależnić można się od wszystkiego, choć alkohol, narkotyki, leki i hazard, są najbardziej zgubnymi nałogami. Nie ma jednak sytuacji bez…

18
cze
Zapaść alkoholowa – co to takiego i jak sobie z nią radzić?

Jednym z poważniejszych zagrożeń czyhających na osoby borykające się z problemem nadużywania alkoholu jest zapaść alkoholowa. Jest ona skutkiem niewydolności…

03
cze
Jakie są najczęstsze zachowania zastępcze?

Wychodzenie z nałogu to proces, który wymaga pracy oraz wsparcia środowiska: zarówno przyjaciół i rodziny, jak i otoczenia zawodowego. Podczas…

Wykonanie: dobre piksele